کامران آباده‌ای on Clubhouse

Updated: Jan 28, 2024
کامران آباده‌ای Clubhouse
1.8k Followers
663 Following
Jun 7, 2021 Registered
@cimorgh Username

Bio

پیچک

ما را سر آن بود که در غار بمانیم 
 با نقش ذغالی به دیوار بمانیم

چون مرغ خوش آواز سر شام بخوابیم
 بانگ جرس آمد که بیدار بمانیم

شوری به سر انداخت، که گشتیم چو مجنون
آن حلقه بگوشی، که به بازار بمانیم

ما در پی دیدار، به هر سوی دویدیم   او در پی این کار، که درکار بمانیم

پیمانه گرفتیم که بر عهد بکوشیم
صد باره شکست او، که هشیار بمانیم

ما چرخ فلک را به زنجیر کشیدیم
 او حلقه بیفزود، به پرگار بمانیم

چون حلقهء پیچک درآغوش درختی هر سوی خمیدیم که با یار بمانیم

افسوس که هر شاخه که در حلقه گرفتیم
صد شاخه بیفزود به انکار بمانیم

چون بار دگر بانگ برآورد که زنهار 
 از شاخه بریدیم، به دیوار بمانیم

≄=================
کمی تجربه در الکترونیک و کامپیوتر
بسیار تجربه در شنیدن نظرات مختلف
متخصص نیفتادن در دام تعصب فکری
استاد لذت بردن از لحظه‌های زندگی
دانش‌آموز درک جهان هستی

Invited by: Amir Afshar

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 28, 2024 1,864 +18 +1.0%
January 11, 2024 1,846 +19 +1.1%
December 26, 2023 1,827 +9 +0.5%
December 11, 2023 1,818 +12 +0.7%
November 26, 2023 1,806 +10 +0.6%
November 13, 2023 1,796 +3 +0.2%
November 03, 2023 1,793 +3 +0.2%
October 25, 2023 1,790 +6 +0.4%
October 17, 2023 1,784 +11 +0.7%
October 08, 2023 1,773 +19 +1.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users