کامران آباده‌ای on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
کامران آباده‌ای Clubhouse
1.6k Followers
655 Following
Jun 7, 2021 Registered
@cimorgh Username

Bio

عطر گل یاس
 
گیریم که سگان شهریاری- باهم بتوان که شیر گیرند
شاید بتوان به زور و نیرنگ- از بیشهء او اسیر گیرند
 
گیریم که بیشه چند صباحی- خالی ز حضور شیر باشد
جولان گه هر شغال ترسو- یا اینکه سگان پیر باشد
 
گیریم که زوزهء شغالان- بر نعرهء شیر چیره گردد
گیریم که آتش ذغالی- خورشید به شام تیره گردد
 
گیریم که دست و پا ببندند- آهوی جوان دشت ما را
یا بال و پرش به هم بدوزند- شاهین اسیر بی نوا را
 
گیریم که یکی ز ماردوشان- در دورهء ما به جا بماند
یک جغد سفید باز هر شب – بر بام خرابه ها بخواند
 
دانیم که یکی دو تا پرستو – بازم به خیال لانه سازی آیند به دیار ما دوباره
 
دانیم که باز صبحگاهان- عطر چمن و بنفشه باشد
گیریم که ز یاد خستهء ما عطر گل یاس رفته باشد
 
30 شهریور 1390
Sep 21, 2011
 

≄=================


کمی تجربه در الکترونیک و کامپیوتر
بسیار تجربه در شنیدن نظرات مختلف
متخصصِ نیفتادن در دام تعصب فکری
استادِ لذت بردن از لحظه‌های زندگی
دانش‌آموز درکِ جهان هستی
=====================
پیچک

ما را سَرِ آن بود که در غار بمانیم 
                    با نقش ذغالی، به دیوار بمانیم
چون مرغ خوش‌آواز سر شام بخوابیم
                   بانگِ جَرَس آمد، که بیداار بمانیم
شوری به سَر انداخت، که گَشتیم چو مَجنون
                    آن حلقه بِگوشی، که به بازار، بمانیم
ما در پی دیدار، به هر سوی دویدیم 
                    او در پی این کار، که درکار بمانیم
پیمانه گرفتیم، که بر عهد بکوشیم 
                    صد بارِه شکست او، که هُشیار، بمانیم
ما چرخ فلک را به زنجیر کشیدیم 
                    او حلقه بیفزود، به پرگار بمانیم
چون حلقهء پیچک درآغوش درختی                   
                     هر سوی خَمیدیم که با یار بمانیم
افسوس که هر شاخهِ که در حلقه گرفتیم        
                      صد شاخه بی‌َافزود، به اِنکار بمانیم
چون بارِ دِگر بانگ برآورد که زنهار، 
                       از شاخه بُریدیم، به دیوار بمانیم

Invited by: Amir Afshar

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
August 21, 2022 1,600 +100 +6.7%
August 19, 2022 1,500 -100 -6.3%
August 18, 2022 1,600 +100 +6.7%
July 24, 2022 1,500 +100 +7.2%
April 29, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 30, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 08, 2022 1,200 +100 +9.1%
January 22, 2022 1,100 +118 +12.1%
December 15, 2021 982 +201 +25.8%
November 07, 2021 781 +35 +4.7%

Charts

Member of

More Clubhouse users