روانشناسی چالش on Clubhouse

روانشناسی چالش Clubhouse
6.8k Members
Updated: Feb 6, 2024

Description

پرداختن به آسیب های فردی ، خانواده، جامعه با استفاده از مفاهیم علمی مشاوره و علوم اجتماعی و روانشناسی و جدا کردن موارد درست عملی و غلط غیر علمی (عامه پسند )جلسات هفتگی چهارشنبه ها ساعت ۱۱ شب به وقت تهران

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 06, 2024 6,865 +12 +0.2%
December 22, 2023 6,853 +9 +0.2%
November 10, 2023 6,844 +10 +0.2%
October 11, 2023 6,834 +17 +0.3%
September 11, 2023 6,817 +6 +0.1%
August 13, 2023 6,811 -1 -0.1%
July 11, 2023 6,812 +6 +0.1%
June 18, 2023 6,806 +59 +0.9%
March 17, 2023 6,747 +47 +0.8%
November 18, 2022 6,700 +100 +1.6%
September 06, 2022 6,600 +100 +1.6%
July 19, 2022 6,500 +100 +1.6%
June 23, 2022 6,400 +100 +1.6%
May 28, 2022 6,300 +100 +1.7%
May 08, 2022 6,200 +100 +1.7%
April 17, 2022 6,100 +100 +1.7%
April 03, 2022 6,000 +100 +1.7%
March 12, 2022 5,900 +1,151 +24.3%
November 24, 2021 4,749 +9 +0.2%
November 23, 2021 4,740 +23 +0.5%
November 21, 2021 4,717 +18 +0.4%
November 20, 2021 4,699 +27 +0.6%
November 18, 2021 4,672 +47 +1.1%
November 16, 2021 4,625 +14 +0.4%
November 15, 2021 4,611 +3 +0.1%
November 14, 2021 4,608 +23 +0.6%
November 13, 2021 4,585 +34 +0.8%
November 12, 2021 4,551 +2 +0.1%
November 11, 2021 4,549 +28 +0.7%
November 10, 2021 4,521 +22 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs