روانشناسی چالش on Clubhouse

روانشناسی چالش Clubhouse
6.6k Members
🍏 Education Topic
Updated: Sep 30, 2022

Description

پرداختن به آسیب های فردی ، خانواده، جامعه با استفاده از مفاهیم علمی مشاوره و علوم اجتماعی و روانشناسی و جدا کردن موارد درست عملی و غلط غیر علمی (عامه پسند )جلسات هفتگی چهارشنبه ها ساعت ۱۱ شب به وقت تهران

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 06, 2022 6,600 +100 +1.6%
July 19, 2022 6,500 +100 +1.6%
June 23, 2022 6,400 +100 +1.6%
May 28, 2022 6,300 +100 +1.7%
May 08, 2022 6,200 +100 +1.7%
April 17, 2022 6,100 +100 +1.7%
April 03, 2022 6,000 +100 +1.7%
March 12, 2022 5,900 +1,151 +24.3%
November 24, 2021 4,749 +9 +0.2%
November 23, 2021 4,740 +23 +0.5%
November 21, 2021 4,717 +18 +0.4%
November 20, 2021 4,699 +27 +0.6%
November 18, 2021 4,672 +47 +1.1%
November 16, 2021 4,625 +14 +0.4%
November 15, 2021 4,611 +3 +0.1%
November 14, 2021 4,608 +23 +0.6%
November 13, 2021 4,585 +34 +0.8%
November 12, 2021 4,551 +2 +0.1%
November 11, 2021 4,549 +28 +0.7%
November 10, 2021 4,521 +22 +0.5%
November 09, 2021 4,499 +3 +0.1%
November 08, 2021 4,496 +21 +0.5%
November 07, 2021 4,475 +12 +0.3%
November 06, 2021 4,463 +46 +1.1%
November 04, 2021 4,417 +29 +0.7%
November 03, 2021 4,388 +28 +0.7%
November 01, 2021 4,360 +29 +0.7%
October 31, 2021 4,331 +5 +0.2%
October 30, 2021 4,326 +38 +0.9%
October 29, 2021 4,288 +13 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs