جبهه ملی ایران on Clubhouse

جبهه ملی ایران Clubhouse
6.7k Members
Updated: Jan 31, 2024

Description

وظیفه حکومت یک کشور بردن افراد کشور به بهشت نیست،وظیفه حکومت استفاده صحیح از منابع کشور جهت رفاهیات برای شهروندان است .درواقع دولت کارگر و ملت کارفرماست. «دکتر محمد مصدق». www.jebhe.net. ا
اعتقاد به یکپارچگی ایران:
تاکید بر آزادی های اساسی ملت ایران و عدالت اجتماعی :
اعتقاد به جدایی دین از حکومت:

Rules

اعتقاد به یکپارچگی ایران

تاکید بر آزادی های اساسی ملت ایران و عدالت اجتماعی

اعتقاد به جدایی دین از حکومت

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 31, 2024 6,788 +61 +1.0%
December 17, 2023 6,727 +50 +0.8%
November 07, 2023 6,677 +77 +1.2%
October 07, 2023 6,600 +554 +9.2%
September 07, 2023 6,046 +238 +4.1%
August 10, 2023 5,808 +7 +0.2%
July 08, 2023 5,801 -12 -0.3%
June 16, 2023 5,813 +127 +2.3%
March 16, 2023 5,686 +86 +1.6%
December 24, 2022 5,600 +100 +1.9%
November 30, 2022 5,500 +100 +1.9%
October 29, 2022 5,400 +100 +1.9%
October 10, 2022 5,300 +100 +2.0%
July 25, 2022 5,200 +100 +2.0%
July 05, 2022 5,100 +100 +2.0%
June 29, 2022 5,000 +100 +2.1%
June 16, 2022 4,900 +100 +2.1%
June 03, 2022 4,800 +100 +2.2%
May 07, 2022 4,700 +100 +2.2%
April 23, 2022 4,600 +100 +2.3%
April 02, 2022 4,500 +100 +2.3%
March 11, 2022 4,400 +522 +13.5%
November 21, 2021 3,878 +3 +0.1%
November 19, 2021 3,875 +4 +0.2%
November 18, 2021 3,871 +1 +0.1%
November 17, 2021 3,870 +5 +0.2%
November 16, 2021 3,865 +4 +0.2%
November 15, 2021 3,861 +8 +0.3%
November 13, 2021 3,853 +6 +0.2%
November 12, 2021 3,847 +6 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs