جبهه ملی ایران on Clubhouse

جبهه ملی ایران Clubhouse
5.2k Members
Updated: Aug 7, 2022

Description

وظیفه حکومت یک کشور بردن افراد کشور به بهشت نیست،وظیفه حکومت استفاده صحیح از منابع کشور جهت رفاهیات برای شهروندان است .درواقع دولت کارگر و ملت کارفرماست. «دکتر محمد مصدق». www.jebhe.net. ا

Rules

اعتقاد به یکپارچگی ایران

تاکید بر آزادی های اساسی ملت ایران و عدالت اجتماعی

اعتقاد به جدایی دین از حکومت

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 25, 2022 5,200 +100 +2.0%
July 05, 2022 5,100 +100 +2.0%
June 29, 2022 5,000 +100 +2.1%
June 16, 2022 4,900 +100 +2.1%
June 03, 2022 4,800 +100 +2.2%
May 07, 2022 4,700 +100 +2.2%
April 23, 2022 4,600 +100 +2.3%
April 02, 2022 4,500 +100 +2.3%
March 11, 2022 4,400 +522 +13.5%
November 21, 2021 3,878 +3 +0.1%
November 19, 2021 3,875 +4 +0.2%
November 18, 2021 3,871 +1 +0.1%
November 17, 2021 3,870 +5 +0.2%
November 16, 2021 3,865 +4 +0.2%
November 15, 2021 3,861 +8 +0.3%
November 13, 2021 3,853 +6 +0.2%
November 12, 2021 3,847 +6 +0.2%
November 11, 2021 3,841 +3 +0.1%
November 10, 2021 3,838 +50 +1.4%
November 07, 2021 3,788 +2 +0.1%
November 06, 2021 3,786 +26 +0.7%
November 04, 2021 3,760 +20 +0.6%
November 03, 2021 3,740 +6 +0.2%
November 01, 2021 3,734 +1 +0.1%
October 31, 2021 3,733 +6 +0.2%
October 30, 2021 3,727 +4 +0.2%
October 29, 2021 3,723 +9 +0.3%
October 28, 2021 3,714 +22 +0.6%
October 26, 2021 3,692 +932 +33.8%
August 27, 2021 2,760 +4 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs