فیزیک برای همه on Clubhouse

فیزیک برای همه Clubhouse
2.1k Members
Updated: Aug 13, 2022

Description

گفتگوهای علمی درباره فیزیک و کاربرد دستاوردهای دانش فیزیک در سایر علوم تجربی. تلاش ما این هست تا هر بار از چند متخصص با گرایش مرتبط با عنوان اتاق دعوت کنیم تا از دانش و تخصص آنها بهره بیریم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 01, 2022 2,100 +100 +5.0%
July 12, 2022 2,000 +100 +5.3%
June 22, 2022 1,900 +100 +5.6%
May 20, 2022 1,800 +100 +5.9%
April 30, 2022 1,700 +100 +6.3%
April 16, 2022 1,600 +100 +6.7%
April 09, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 26, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 18, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 11, 2022 1,200 +939 +359.8%
November 23, 2021 261 +19 +7.9%
November 07, 2021 242 +11 +4.8%
October 31, 2021 231 +1 +0.5%
October 30, 2021 230 +11 +5.1%
October 28, 2021 219 +3 +1.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs