هوش فردی و خرد جمعی on Clubhouse

هوش فردی و خرد جمعی Clubhouse
5.3k Members
Updated: May 21, 2022

Description

شرط ورود: نگاه داشتن حرمت همه‌گان
هدف: پیوند دادن هوش فردی به خرد جمعی
ابزار: گسترش هنر اندیشه پرسش‌گرانه (Critical Thinking)
راه‌برد: مهربانی، نقدپذیری و مدارا
موضوع: آزاد (دانش بشری شامل علم، هنر و فلسفه)

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 08, 2022 5,300 +100 +2.0%
April 17, 2022 5,200 +100 +2.0%
April 03, 2022 5,100 +100 +2.0%
March 19, 2022 5,000 +100 +2.1%
March 12, 2022 4,900 +1,032 +26.7%
November 24, 2021 3,868 +22 +0.6%
November 23, 2021 3,846 +20 +0.6%
November 21, 2021 3,826 +48 +1.3%
November 17, 2021 3,778 +13 +0.4%
November 16, 2021 3,765 +4 +0.2%
November 15, 2021 3,761 +41 +1.2%
November 12, 2021 3,720 +15 +0.5%
November 11, 2021 3,705 +19 +0.6%
November 10, 2021 3,686 +5 +0.2%
November 09, 2021 3,681 +21 +0.6%
November 08, 2021 3,660 +18 +0.5%
November 07, 2021 3,642 +8 +0.3%
November 06, 2021 3,634 +27 +0.8%
November 05, 2021 3,607 +22 +0.7%
November 03, 2021 3,585 +34 +1.0%
November 01, 2021 3,551 +68 +2.0%
October 31, 2021 3,483 -1 -0.1%
October 30, 2021 3,484 +13 +0.4%
October 29, 2021 3,471 +17 +0.5%
October 28, 2021 3,454 +35 +1.1%
October 26, 2021 3,419 +1,058 +44.9%
August 27, 2021 2,361 +6 +0.3%
August 26, 2021 2,355 +16 +0.7%
August 25, 2021 2,339 +7 +0.4%
August 24, 2021 2,332 +49 +2.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs