هوش فردی و خرد جمعی on Clubhouse

هوش فردی و خرد جمعی Clubhouse
6.3k Members
Updated: Sep 11, 2023

Description

شرط ورود: نگاه داشتن حرمت همه‌گان
هدف: پیوند دادن هوش فردی به خرد جمعی
ابزار: گسترش هنر اندیشه پرسش‌گرانه (Critical Thinking)
راه‌برد: مهربانی، نقدپذیری و مدارا
موضوع: آزاد (دانش بشری شامل علم، هنر و فلسفه)

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 11, 2023 6,353 +32 +0.6%
August 14, 2023 6,321 +5 +0.1%
July 12, 2023 6,316 +8 +0.2%
June 18, 2023 6,308 +33 +0.6%
March 18, 2023 6,275 +11 +0.2%
March 02, 2023 6,264 -36 -0.6%
January 31, 2023 6,300 +100 +1.7%
December 28, 2022 6,200 +100 +1.7%
November 12, 2022 6,100 +100 +1.7%
October 17, 2022 6,000 +100 +1.7%
September 12, 2022 5,900 +100 +1.8%
August 21, 2022 5,800 +100 +1.8%
July 26, 2022 5,700 +100 +1.8%
June 30, 2022 5,600 +100 +1.9%
June 17, 2022 5,500 +100 +1.9%
May 28, 2022 5,400 +100 +1.9%
May 08, 2022 5,300 +100 +2.0%
April 17, 2022 5,200 +100 +2.0%
April 03, 2022 5,100 +100 +2.0%
March 19, 2022 5,000 +100 +2.1%
March 12, 2022 4,900 +1,032 +26.7%
November 24, 2021 3,868 +22 +0.6%
November 23, 2021 3,846 +20 +0.6%
November 21, 2021 3,826 +48 +1.3%
November 17, 2021 3,778 +13 +0.4%
November 16, 2021 3,765 +4 +0.2%
November 15, 2021 3,761 +41 +1.2%
November 12, 2021 3,720 +15 +0.5%
November 11, 2021 3,705 +19 +0.6%
November 10, 2021 3,686 +5 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs