دانش آموزان on Clubhouse

دانش آموزان Clubhouse
2k Members
Updated: Nov 2, 2023

Description

آرمان: دانش آموزی، همنگری، هم اندیشی و‌ همنشینی.
فراخوان دانش آموختگان و دانش آموزان کلاب هاوس برای نشستهای پرسمانی، همنگری و هم اندیشی در بستری بی سویه آرام و دوستانه.

آدرس تلگرام کلاب:
@daaneshamozan

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 02, 2023 2,031 +8 +0.4%
October 02, 2023 2,023 +11 +0.6%
September 03, 2023 2,012 +2 +0.1%
August 05, 2023 2,010 -6 -0.3%
July 04, 2023 2,016 -31 -1.6%
April 09, 2023 2,047 +6 +0.3%
March 13, 2023 2,041 -59 -2.9%
January 22, 2023 2,100 +100 +5.0%
March 10, 2022 2,000 +1,019 +103.9%
November 18, 2021 981 +1 +0.2%
November 16, 2021 980 +1 +0.2%
November 15, 2021 979 +6 +0.7%
November 09, 2021 973 +4 +0.5%
November 08, 2021 969 +4 +0.5%
November 07, 2021 965 +1 +0.2%
November 06, 2021 964 +46 +5.1%
November 01, 2021 918 +1 +0.2%
October 31, 2021 917 +4 +0.5%
October 30, 2021 913 +5 +0.6%
October 28, 2021 908 +6 +0.7%
October 26, 2021 902 +357 +65.6%
August 27, 2021 545 +2 +0.4%
August 25, 2021 543 +1 +0.2%
August 23, 2021 542 +4 +0.8%
August 22, 2021 538 +10 +1.9%
August 21, 2021 528 +1 +0.2%
August 20, 2021 527 +6 +1.2%
August 18, 2021 521 +4 +0.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs