دمی باهم بطنزیم! on Clubhouse

دمی باهم بطنزیم! Clubhouse
2.7k Members
Updated: Aug 8, 2022

Description

اگر به طنز علاقه دارید حتماً بیائید. اگر هم به طنز علاقه ندارید بیائید، حتماً علاقمند میشوید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 23, 2022 2,700 +100 +3.9%
May 01, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 12, 2022 2,500 +240 +10.7%
November 24, 2021 2,260 +6 +0.3%
November 21, 2021 2,254 +16 +0.8%
November 15, 2021 2,238 +3 +0.2%
November 13, 2021 2,235 +7 +0.4%
November 10, 2021 2,228 +8 +0.4%
November 07, 2021 2,220 +12 +0.6%
November 01, 2021 2,208 +8 +0.4%
October 29, 2021 2,200 +3 +0.2%
October 28, 2021 2,197 +193 +9.7%
August 25, 2021 2,004 -1 -0.1%
August 23, 2021 2,005 +2 +0.1%
August 22, 2021 2,003 +1 +0.1%
August 20, 2021 2,002 +1 +0.1%
August 19, 2021 2,001 +4 +0.3%
August 18, 2021 1,997 -1 -0.1%
August 17, 2021 1,998 +102 +5.4%
July 31, 2021 1,896 +212 +12.6%
July 09, 2021 1,684 +25 +1.6%
July 08, 2021 1,659 +19 +1.2%
July 06, 2021 1,640 +9 +0.6%
July 05, 2021 1,631 +7 +0.5%
July 04, 2021 1,624 +7 +0.5%
July 03, 2021 1,617 +9 +0.6%
July 02, 2021 1,608 +8 +0.5%
June 29, 2021 1,600 +18 +1.2%
June 28, 2021 1,582 +3 +0.2%
June 27, 2021 1,579 +4 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs