به خود آ on Clubhouse

به خود آ Clubhouse
5.1k Members
Updated: Aug 14, 2022

Description

عشق مارا پی کاری به جهان آورده
ادب این است که مشغول تماشا نشویم

Rules

قانون اول:انسانیت رو گسترش بدیم

قانون دوم:مهر را گسترش بدین

قانون سوم:عشق را دریابیم،عشق گسترده هست

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 01, 2022 5,100 +100 +2.0%
July 12, 2022 5,000 +100 +2.1%
June 23, 2022 4,900 +100 +2.1%
June 16, 2022 4,800 +100 +2.2%
June 03, 2022 4,700 +100 +2.2%
May 21, 2022 4,600 +100 +2.3%
May 07, 2022 4,500 +100 +2.3%
April 23, 2022 4,400 +100 +2.4%
April 17, 2022 4,300 +100 +2.4%
April 10, 2022 4,200 +100 +2.5%
April 03, 2022 4,100 +100 +2.5%
March 27, 2022 4,000 +100 +2.6%
March 19, 2022 3,900 +100 +2.7%
March 11, 2022 3,800 +1,361 +55.9%
November 24, 2021 2,439 +12 +0.5%
November 21, 2021 2,427 +1 +0.1%
November 20, 2021 2,426 +5 +0.3%
November 19, 2021 2,421 +11 +0.5%
November 16, 2021 2,410 +4 +0.2%
November 14, 2021 2,406 +5 +0.3%
November 13, 2021 2,401 +2 +0.1%
November 12, 2021 2,399 +8 +0.4%
November 10, 2021 2,391 +8 +0.4%
November 09, 2021 2,383 +6 +0.3%
November 08, 2021 2,377 +9 +0.4%
November 07, 2021 2,368 +6 +0.3%
November 06, 2021 2,362 +10 +0.5%
November 05, 2021 2,352 +4 +0.2%
November 03, 2021 2,348 +7 +0.3%
November 01, 2021 2,341 +20 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs