علم و فلسفه on Clubhouse

علم و فلسفه Clubhouse
7.8k Members
Updated: Feb 4, 2024

Description

اتاق هایی با محوریت متن... 📖

+ گفت و گو 🗣

متن خوانی + روشن سازی، تفسیر و تأویل 📚
اولویت: در ابتدای اتاق متن خوانی و شنیدن نظر کارشناسان. بعد از اتمام متن خوانی، نظر و یا سوالات دوستان عزیز را خواهیم شنید. 🌹
چهارچوب گفت و گو: صرفا در باب موضوع تعیین شده.
پیشنهادات و انتقادات: پیشنهادات و انتقادات خود را فقط در دایرکت مطرح کنید..

سپاس بیکران...

Rules

اولویت

در ابتدای اتاق متن خوانی و شنیدن نظر کارشناسان. بعد از اتمام متن خوانی، نظر و یا سوالات دوستان عزیز را خواهیم شنید. 🌹

چهارچوب گفت و گو

صرفا در باب موضوع تعیین شده.

پیشنهادات و انتقادات

پیشنهادات و انتقادات خود را فقط در دایرکت مطرح کنید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 04, 2024 7,825 +56 +0.8%
December 21, 2023 7,769 +47 +0.7%
November 09, 2023 7,722 +43 +0.6%
October 10, 2023 7,679 +33 +0.5%
September 10, 2023 7,646 +20 +0.3%
August 12, 2023 7,626 +19 +0.3%
July 11, 2023 7,607 -2 -0.1%
June 17, 2023 7,609 +41 +0.6%
March 17, 2023 7,568 +68 +1.0%
January 16, 2023 7,500 +100 +1.4%
December 24, 2022 7,400 +100 +1.4%
November 18, 2022 7,300 +100 +1.4%
October 30, 2022 7,200 +100 +1.5%
September 25, 2022 7,100 +100 +1.5%
September 06, 2022 7,000 +100 +1.5%
August 20, 2022 6,900 +100 +1.5%
August 01, 2022 6,800 +100 +1.5%
July 12, 2022 6,700 +100 +1.6%
June 29, 2022 6,600 +100 +1.6%
June 16, 2022 6,500 +100 +1.6%
June 03, 2022 6,400 +100 +1.6%
May 21, 2022 6,300 +100 +1.7%
May 14, 2022 6,200 +100 +1.7%
April 30, 2022 6,100 +100 +1.7%
April 23, 2022 6,000 +100 +1.7%
April 17, 2022 5,900 +100 +1.8%
April 03, 2022 5,800 +100 +1.8%
March 27, 2022 5,700 +100 +1.8%
March 19, 2022 5,600 +200 +3.8%
March 11, 2022 5,400 +1,728 +47.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs