دیکتاتوری کوچک من on Clubhouse

دیکتاتوری کوچک من Clubhouse
1.8k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

در این کلاب فقط مدریتورها تصمیم می گیرند .
۱/: بد ترین شکل دیکتاتور درون خود رانشان دهید
۲/: روم مطلقا در کنترل مدریتور اول است . بقیه فقط با اجازه ی ایشان نفس می کشند.
۳/: در صورتی که دیکتاتور اول زودتر از زمان مقرر خارج شود ،وظیفه ی بقیه ی اعضا ترک روم بلادرنگ می باشد.


👁️👁️
👃🏾
👅

دوستان به این روم خوش آمدید. اینجا ما معمولا کتاب می خونیم. نام این کلاب برای تلنگر زدن به عزیزانی است که در حال پرورش دیکتاتور درون خود هستند .

Rules

۱/

بد ترین شکل دیکتاتور درون خود رانشان دهید

۲/

روم مطلقا در کنترل مدریتور اول است . بقیه فقط با اجازه ی ایشان نفس می کشند.

۳/

در صورتی که دیکتاتور اول زودتر از زمان مقرر خارج شود ،وظیفه ی بقیه ی اعضا ترک روم بلادرنگ می باشد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 1,833 +31 +1.8%
February 06, 2024 1,802 +51 +3.0%
December 23, 2023 1,751 +50 +3.0%
November 11, 2023 1,701 +60 +3.7%
October 11, 2023 1,641 +84 +5.4%
September 11, 2023 1,557 +71 +4.8%
August 14, 2023 1,486 +45 +3.2%
July 12, 2023 1,441 +20 +1.5%
June 18, 2023 1,421 +59 +4.4%
March 18, 2023 1,362 +2 +0.2%
March 02, 2023 1,360 -40 -2.9%
December 24, 2022 1,400 +100 +7.7%
June 23, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 12, 2022 1,200 +152 +14.6%
November 24, 2021 1,048 -5 -0.5%
November 07, 2021 1,053 -1 -0.1%
November 06, 2021 1,054 +3 +0.3%
November 03, 2021 1,051 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,050 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,049 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,047 +453 +76.3%
August 26, 2021 594 +5 +0.9%
August 25, 2021 589 +12 +2.1%
August 24, 2021 577 +26 +4.8%
August 23, 2021 551 +25 +4.8%
August 22, 2021 526 +35 +7.2%
August 21, 2021 491 +45 +10.1%
August 20, 2021 446 +322 +259.7%
August 19, 2021 124 +44 +55.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs