روشن‌گری on Clubhouse

روشن‌گری Clubhouse
2.3k Members
🧀 Psychology 🍏 Education Topics
Updated: Nov 25, 2022

Description

"همه، عقاید و فرهنگ جامعه‌ی خود را می‌پذیریم، زیرا در آن جامعه به دنیا آمده‌ایم. عقاید و فرهنگ جامعه‌ی ما می‌تواند نادرستی‌هایی داشته باشد، حتا اگر نادرستی‌هایی نداشته باشد، بنابه گذر زمان، واقعیت و شرایط زندگی طوری تحول می‌کند که عقاید و فرهنگ جامعه‌ی ما با واقعیت و شرایط زندگی ناسازگار می‌شود. بنابراین شکاف‌هایی بین واقعیت زندگی و عقاید جامعه‌ی ما به وجود می‌آید. پرسش این است، در این صورت با تحول فرهنگی جهان، واقعیت و شرایط زندگی و با عقاید و فرهنگ خود (که آن را حقیقت مطلق می‌پنداریم) چه‌گونه باید برخورد کنیم؟"

از کتاب روشن‌گری افسون


در این خانه گفت وگوهایی در باره‌ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات برگزار می‌شود.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 30, 2022 2,300 +100 +4.6%
August 01, 2022 2,200 +100 +4.8%
June 10, 2022 2,100 +100 +5.0%
May 08, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 27, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 12, 2022 1,800 +418 +30.3%
November 24, 2021 1,382 +5 +0.4%
November 23, 2021 1,377 +5 +0.4%
November 21, 2021 1,372 +9 +0.7%
November 17, 2021 1,363 +8 +0.6%
November 15, 2021 1,355 +2 +0.2%
November 13, 2021 1,353 +3 +0.3%
November 12, 2021 1,350 +5 +0.4%
November 10, 2021 1,345 +13 +1.0%
November 07, 2021 1,332 +5 +0.4%
November 06, 2021 1,327 +14 +1.1%
November 05, 2021 1,313 +16 +1.3%
November 01, 2021 1,297 +8 +0.7%
October 31, 2021 1,289 +6 +0.5%
October 30, 2021 1,283 +6 +0.5%
October 29, 2021 1,277 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,275 +433 +51.5%
August 23, 2021 842 -1 -0.2%
August 19, 2021 843 +3 +0.4%
August 18, 2021 840 -1 -0.2%
August 17, 2021 841 -236 -22.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs