علم عقل واقعیت on Clubhouse

علم عقل واقعیت Clubhouse
2.7k Members
Updated: Oct 4, 2022

Description

تفکر علمی، عقل گرایی ، منطق بجای احساس، طرح یک سوال خوب بجای یک جواب خوب . زندگی که یکبار مورد شک و بررسی قرار نگرفته باشد ، ارزش زیستن ندارد. “ارسطو “

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 12, 2022 2,700 +100 +3.9%
August 01, 2022 2,600 +100 +4.0%
June 22, 2022 2,500 +100 +4.2%
May 20, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 30, 2022 2,300 +100 +4.6%
April 09, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 18, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 11, 2022 2,000 +688 +52.5%
November 23, 2021 1,312 +5 +0.4%
November 22, 2021 1,307 +147 +12.7%
November 14, 2021 1,160 +37 +3.3%
November 12, 2021 1,123 +4 +0.4%
November 11, 2021 1,119 +16 +1.5%
November 10, 2021 1,103 +10 +1.0%
November 09, 2021 1,093 +9 +0.9%
November 08, 2021 1,084 +11 +1.1%
November 07, 2021 1,073 +122 +12.9%
November 01, 2021 951 +86 +10.0%
October 28, 2021 865 +35 +4.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs