براندازان، چه باید کرد؟ on Clubhouse

براندازان، چه باید کرد؟ Clubhouse
2.5k Members
Updated: Jan 31, 2024

Description

مكانى براى تبادل نظر با احترام به عقايد همديگر و شكل گيرى همبستگى ملّى در جهت سرنگونى تماميت رژيم ولایت فقیه، براى استقرار يك جمهورى دموكراتيك مبنی بر جدایی دين از دولت
به همه نظرات شما احترام ميگزاريم: مرز سرخ هر نوع ديكتاتورى است! ديكتاتورى كه يك فرد تصميم گيرنده براى مردم ايران است: چه سلطنت مطلقه شاهى و چه ولايت فقيه شيخى! خواهان يك جمهورى دموكراتيك با مبانى حقوق بشر و جدايى كامل دين از دولت!
بيان حقايق آنگونه كه سنديت دارند : حقايق با سند و مدرك و نه چهل سال دروغ و شيطان سازى عليه مقاومت مردم ايران.
هرگونه توهين ممنوع ⛔️ : توهينهاى قوميتى، نژادى، جنسيتى، حملات شخصى فحاشى را تاب نميآوريم. مكانى براى تبادل نظر با احترام و راه حل براى همبستگى ملّى در جهت سرنگونى تماميت رژيم!

Rules

به همه نظرات شما احترام ميگزاريم

مرز سرخ هر نوع ديكتاتورى است! ديكتاتورى كه يك فرد تصميم گيرنده براى مردم ايران است: چه سلطنت مطلقه شاهى و چه ولايت فقيه شيخى! خواهان يك جمهورى دموكراتيك با مبانى حقوق بشر و جدايى كامل دين از دولت!

بيان حقايق آنگونه كه سنديت دارند

حقايق با سند و مدرك و نه چهل سال دروغ و شيطان سازى عليه مقاومت مردم ايران.

هرگونه توهين ممنوع ⛔️

توهينهاى قوميتى، نژادى، جنسيتى، حملات شخصى فحاشى را تاب نميآوريم. مكانى براى تبادل نظر با احترام و راه حل براى همبستگى ملّى در جهت سرنگونى تماميت رژيم!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 31, 2024 2,572 +18 +0.8%
December 17, 2023 2,554 +9 +0.4%
November 07, 2023 2,545 +12 +0.5%
October 07, 2023 2,533 +28 +1.2%
September 08, 2023 2,505 +4 +0.2%
August 10, 2023 2,501 -2 -0.1%
July 08, 2023 2,503 +17 +0.7%
June 16, 2023 2,486 -13 -0.6%
March 16, 2023 2,499 -1 -0.1%
January 12, 2023 2,500 +100 +4.2%
October 29, 2022 2,400 +100 +4.4%
June 29, 2022 2,300 +100 +4.6%
April 23, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 11, 2022 2,100 +438 +26.4%
November 23, 2021 1,662 +2 +0.2%
November 22, 2021 1,660 +9 +0.6%
November 20, 2021 1,651 +17 +1.1%
November 19, 2021 1,634 +5 +0.4%
November 17, 2021 1,629 +27 +1.7%
November 16, 2021 1,602 +11 +0.7%
November 13, 2021 1,591 +36 +2.4%
November 11, 2021 1,555 +21 +1.4%
November 10, 2021 1,534 +10 +0.7%
November 09, 2021 1,524 +10 +0.7%
November 08, 2021 1,514 +7 +0.5%
November 07, 2021 1,507 +15 +1.1%
November 06, 2021 1,492 +39 +2.7%
November 04, 2021 1,453 +10 +0.7%
November 03, 2021 1,443 +15 +1.1%
November 01, 2021 1,428 +30 +2.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs