شوکران on Clubhouse

شوکران Clubhouse
2.2k Members
Updated: Jun 29, 2022

Description

شوکران جایگاهی‌ست برای مواجه با واقعیت‌های پیرامون ما فارغ از اینکه آن واقعیت تا چه حد در تضاد با باورهای شخصی و جمعی ماست.
جهان جدید پرسش‌های جدید خلق میکند و پرسش‌های جدید پاسخ های جدید طلب میکند

Rules

توهین ممنوع

ممنوعیت هرگونه توهین جنسیتی یا نژادی و پرهیز از بکار بردن هرگونه واژه‌های ناشایست و رکیک

احترام به حقوق دیگران

احترام به حقوق دیگران و پرهیز از ورود به صحبت دیگران و باز نمودن مایک در هنگام صحبت دیگران. ورود به بحث فقط با رعایت نوبتی که توسط مدیریتور مشخص میشود.

عدم ضبط گفتگو

پرهیز از ضبط گفتگو و روند روم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 10, 2022 2,200 +436 +24.8%
November 21, 2021 1,764 +27 +1.6%
November 18, 2021 1,737 +33 +2.0%
November 14, 2021 1,704 +8 +0.5%
November 13, 2021 1,696 +15 +0.9%
November 11, 2021 1,681 +9 +0.6%
November 10, 2021 1,672 +34 +2.1%
November 09, 2021 1,638 +9 +0.6%
November 08, 2021 1,629 +5 +0.4%
November 07, 2021 1,624 +1 +0.1%
November 06, 2021 1,623 +13 +0.9%
November 05, 2021 1,610 +78 +5.1%
November 01, 2021 1,532 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,531 +12 +0.8%
October 29, 2021 1,519 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,518 +15 +1.0%
October 26, 2021 1,503 +883 +142.5%
August 26, 2021 620 +229 +58.6%
August 25, 2021 391 +2 +0.6%
August 23, 2021 389 +2 +0.6%
August 22, 2021 387 +3 +0.8%
August 21, 2021 384 +4 +1.1%
August 19, 2021 380 +1 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs