رازهای موفقیت on Clubhouse

رازهای موفقیت Clubhouse
3.6k Members
Updated: Sep 10, 2023

Description

رمز موفقیت در کار و زندگی

آنچه را دوست دارید انجام دهید

کاری که علاقه دارید پیدا کنید و انجام دهید، اپرا وینفری می گوید:”وقتی می فهمی در مسیر موفقیت قرار گرفته ای که کاری را انجام دهی حتی اگر دستمزدی بابت آن دریافت نکنی.”

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 10, 2023 3,687 +17 +0.5%
August 12, 2023 3,670 +46 +1.3%
July 11, 2023 3,624 -64 -1.8%
June 17, 2023 3,688 +108 +3.1%
March 17, 2023 3,580 +80 +2.3%
July 12, 2022 3,500 +100 +3.0%
April 17, 2022 3,400 +100 +3.1%
March 11, 2022 3,300 +239 +7.9%
November 23, 2021 3,061 +2 +0.1%
November 18, 2021 3,059 -3 -0.1%
November 15, 2021 3,062 +4 +0.2%
November 13, 2021 3,058 +4 +0.2%
November 12, 2021 3,054 +2 +0.1%
November 11, 2021 3,052 +2 +0.1%
November 10, 2021 3,050 +7 +0.3%
November 07, 2021 3,043 +3 +0.1%
November 06, 2021 3,040 +3 +0.1%
November 05, 2021 3,037 +4 +0.2%
November 03, 2021 3,033 +1 +0.1%
November 02, 2021 3,032 +4 +0.2%
November 01, 2021 3,028 +8 +0.3%
October 31, 2021 3,020 +4 +0.2%
October 29, 2021 3,016 +6 +0.2%
October 28, 2021 3,010 +1 +0.1%
October 27, 2021 3,009 +624 +26.2%
August 26, 2021 2,385 +36 +1.6%
August 25, 2021 2,349 -1 -0.1%
August 24, 2021 2,350 +2 +0.1%
August 23, 2021 2,348 +4 +0.2%
August 22, 2021 2,344 +4 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs