« حکمت خسروانی » on Clubhouse

« حکمت خسروانی » Clubhouse
6.7k Members
🧘🏻‍♀️ Meditation 🕯 Spirituality 🧘🏻‍♀️ Meditation Topics
Updated: Mar 17, 2023

Description

“به نام نور” “به نام عشق” “به نام انسان”

انسانی که می‌داند فراتر از هر باور و یا اعتقادی و یا بی‌اعتقادی پذیرش دیگری را آرام آرام باید فرا گرفت. انسانی که به حق ذاتی پرنده‌ها و حیوانات و درختان و رودخانه ها بر روی زمین مادر احترام می‌گذارد و در افسون گل سرخ شناور بودن را هر چند کوتاه تجربه کرده است.

هر که در این سرا در آید، راهش دهید و از ایمانش مپرسید..

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 6,711 +211 +3.3%
January 16, 2023 6,500 +100 +1.6%
December 24, 2022 6,400 +100 +1.6%
December 01, 2022 6,300 +100 +1.7%
November 05, 2022 6,200 +100 +1.7%
October 17, 2022 6,100 +100 +1.7%
September 25, 2022 6,000 +100 +1.7%
September 12, 2022 5,900 +100 +1.8%
August 27, 2022 5,800 +100 +1.8%
August 20, 2022 5,700 +100 +1.8%
August 14, 2022 5,600 +100 +1.9%
August 01, 2022 5,500 +100 +1.9%
July 19, 2022 5,400 +100 +1.9%
July 06, 2022 5,300 +100 +2.0%
June 23, 2022 5,200 +100 +2.0%
June 16, 2022 5,100 +100 +2.0%
June 03, 2022 5,000 +100 +2.1%
May 21, 2022 4,900 +100 +2.1%
May 07, 2022 4,800 +100 +2.2%
April 30, 2022 4,700 +100 +2.2%
April 17, 2022 4,600 +100 +2.3%
April 10, 2022 4,500 +300 +7.2%
April 03, 2022 4,200 +100 +2.5%
March 19, 2022 4,100 +100 +2.5%
March 11, 2022 4,000 +1,160 +40.9%
November 24, 2021 2,840 +20 +0.8%
November 23, 2021 2,820 +12 +0.5%
November 21, 2021 2,808 +42 +1.6%
November 18, 2021 2,766 +17 +0.7%
November 16, 2021 2,749 +9 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs