« حکمت خسروانی » on Clubhouse

« حکمت خسروانی » Clubhouse
9.1k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

“به نام نور” “به نام عشق” “به نام انسان”

انسانی که می‌داند فراتر از هر باور و یا اعتقادی و یا بی‌اعتقادی پذیرش دیگری را آرام آرام باید فرا گرفت. انسانی که به حق ذاتی پرنده‌ها و حیوانات و درختان و رودخانه ها بر روی زمین مادر احترام می‌گذارد و در افسون گل سرخ شناور بودن را هر چند کوتاه تجربه کرده است.

هر که در این سرا در آید، راهش دهید و از ایمانش مپرسید..

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 9,134 +458 +5.3%
February 04, 2024 8,676 +532 +6.6%
December 21, 2023 8,144 +269 +3.5%
November 09, 2023 7,875 +277 +3.7%
October 10, 2023 7,598 +456 +6.4%
September 10, 2023 7,142 +124 +1.8%
August 12, 2023 7,018 +71 +1.1%
July 11, 2023 6,947 0 0.0%
June 17, 2023 6,947 +236 +3.6%
March 17, 2023 6,711 +211 +3.3%
January 16, 2023 6,500 +100 +1.6%
December 24, 2022 6,400 +100 +1.6%
December 01, 2022 6,300 +100 +1.7%
November 05, 2022 6,200 +100 +1.7%
October 17, 2022 6,100 +100 +1.7%
September 25, 2022 6,000 +100 +1.7%
September 12, 2022 5,900 +100 +1.8%
August 27, 2022 5,800 +100 +1.8%
August 20, 2022 5,700 +100 +1.8%
August 14, 2022 5,600 +100 +1.9%
August 01, 2022 5,500 +100 +1.9%
July 19, 2022 5,400 +100 +1.9%
July 06, 2022 5,300 +100 +2.0%
June 23, 2022 5,200 +100 +2.0%
June 16, 2022 5,100 +100 +2.0%
June 03, 2022 5,000 +100 +2.1%
May 21, 2022 4,900 +100 +2.1%
May 07, 2022 4,800 +100 +2.2%
April 30, 2022 4,700 +100 +2.2%
April 17, 2022 4,600 +100 +2.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs