مهاجرت آری یا نه؟ on Clubhouse

مهاجرت آری یا نه؟ Clubhouse
581 Members
👥 Social Issues ☕️ Advice Topics
Updated: Nov 24, 2022

Description

✈️⛰🌉🏙🌃💵اینجا در مورد تجربیات مهاجرت به کشور های مختلف ،سختی ها و خوبی هاش و شرایط زندگی در کشور های مختلف صحبت میکنیم🇮🇷🇺🇸🇪🇺

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 05, 2022 581 -1 -0.2%
August 26, 2022 582 +1 +0.2%
August 13, 2022 581 +3 +0.6%
July 31, 2022 578 -1 -0.2%
July 12, 2022 579 +2 +0.4%
July 05, 2022 577 -1 -0.2%
June 22, 2022 578 -1 -0.2%
June 02, 2022 579 +2 +0.4%
May 27, 2022 577 +1 +0.2%
May 20, 2022 576 +1 +0.2%
May 07, 2022 575 -1 -0.2%
April 23, 2022 576 -1 -0.2%
April 09, 2022 577 +1 +0.2%
March 26, 2022 576 -1 -0.2%
March 11, 2022 577 +7 +1.3%
November 23, 2021 570 +2 +0.4%
November 17, 2021 568 +1 +0.2%
November 08, 2021 567 +1 +0.2%
November 07, 2021 566 +1 +0.2%
October 28, 2021 565 +19 +3.5%
August 25, 2021 546 +4 +0.8%
August 23, 2021 542 +1 +0.2%
August 21, 2021 541 +346 +177.5%
August 20, 2021 195 -2 -1.1%
August 18, 2021 197 -352 -64.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs