تِک‌تاک on Clubhouse

تِک‌تاک Clubhouse
6.3k Members
🔬 Science 🍏 Education Topics
Updated: Oct 4, 2022

Description

گفت‌وگوهایی در باب علم و تکنولوژی و همه‌چی این‌جور که بوش میاد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 6,300 +200 +3.3%
November 24, 2021 6,100 +18 +0.3%
November 18, 2021 6,082 +5 +0.1%
November 17, 2021 6,077 +1 +0.1%
November 16, 2021 6,076 +26 +0.5%
November 13, 2021 6,050 +6 +0.1%
November 12, 2021 6,044 +7 +0.2%
November 09, 2021 6,037 +4 +0.1%
November 08, 2021 6,033 -1 -0.1%
November 06, 2021 6,034 +17 +0.3%
October 31, 2021 6,017 +7 +0.2%
October 30, 2021 6,010 +10 +0.2%
October 29, 2021 6,000 +7 +0.2%
October 28, 2021 5,993 +338 +6.0%
August 27, 2021 5,655 +1 +0.1%
August 26, 2021 5,654 +1 +0.1%
August 25, 2021 5,653 +7 +0.2%
August 24, 2021 5,646 +4 +0.1%
August 23, 2021 5,642 +4 +0.1%
August 22, 2021 5,638 +4 +0.1%
August 21, 2021 5,634 +7 +0.2%
August 19, 2021 5,627 +2 +0.1%
August 17, 2021 5,625 -4 -0.1%
August 16, 2021 5,629 -1 -0.1%
August 15, 2021 5,630 +2 +0.1%
August 14, 2021 5,628 +4 +0.1%
August 13, 2021 5,624 +100 +1.9%
July 08, 2021 5,524 +12 +0.3%
July 04, 2021 5,512 +8 +0.2%
July 03, 2021 5,504 +13 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs