ژرف اندیشی on Clubhouse

ژرف اندیشی Clubhouse
1.5k Members
🧠 AI ⏳ The Future Topics
Updated: Jul 6, 2022

Description

سعی داریم با هم اندیشی و استراتژی ژرف اندیشانه در موضوعات ورود داشته باشیم.
لطفا با احترام متقابل در مباحث ورود کنید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 06, 2022 1,500 +100 +7.2%
June 23, 2022 1,400 +100 +7.7%
May 27, 2022 1,300 +100 +8.4%
April 03, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 11, 2022 1,100 +213 +24.1%
November 24, 2021 887 -1 -0.2%
November 18, 2021 888 -3 -0.4%
November 12, 2021 891 +2 +0.3%
November 10, 2021 889 +10 +1.2%
November 02, 2021 879 -2 -0.3%
November 01, 2021 881 +1 +0.2%
October 30, 2021 880 +2 +0.3%
October 29, 2021 878 +1 +0.2%
October 28, 2021 877 +290 +49.5%
August 25, 2021 587 -1 -0.2%
August 24, 2021 588 +9 +1.6%
August 21, 2021 579 +4 +0.7%
August 19, 2021 575 -1 -0.2%
August 18, 2021 576 +2 +0.4%
August 17, 2021 574 +3 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs