افغانستان، خانه مشتر‌کAfg on Clubhouse

افغانستان، خانه مشتر‌کAfg Clubhouse
1.7k Members
📖 Writing Topic
Updated: Feb 4, 2023

Description

افغانستان، خانه مشترک؛ محل اطلاع‌‌رسانیِ بی‌طرف و تحلیل‌کده‌ی آنلاین است. بیائید باهم «گپ» بزنیم، حذف و سانسور راه حل نیست. 💚❤🖤

Rules

سیاست‌ها

۱- این رسانه مستقل است. ۲- بر اصل بی طرفی باور دارد و متعهد است. ۳- گردانندگان و کارگزاران با حفظ موضع شخصی شان در هنگام بحث و گزارش، از هیچ جانبی(با درنظرداشت حقوق بشر و کرامت انسانی) حمایت نمیکند.

حوزه پوشش

از آنجائیکه فعلا این رسانه تنها به زبان فارسی فعالیت دارد، بیشترین حوزه پوشش آن نیز کشورهای که در آن فارسی رسمیت دارد، هست. البته از اوضاع جهان نیز غافل نخواهیم ماند.

قانون بحث‌ها؛

۱- هیچ کسی حق ندارد به دین، کشور، مردم، مسوول(رهبر) و ارزش‌های کسی توهین کند. ۲- از نقد با حفظ حرمت شدیدا استقبال میکنیم. ۳- آمدن وسط صحبت دیگران و حق بی نوبت حرف زدن را ندارد. پس از سه بار اخراج میشه

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 08, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 12, 2022 1,600 +35 +2.3%
November 22, 2021 1,565 +1 +0.1%
November 21, 2021 1,564 +2 +0.2%
November 14, 2021 1,562 +2 +0.2%
November 13, 2021 1,560 +1 +0.1%
November 12, 2021 1,559 +3 +0.2%
November 06, 2021 1,556 +1 +0.1%
November 01, 2021 1,555 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,554 +2 +0.2%
October 30, 2021 1,552 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,551 -2 -0.2%
October 28, 2021 1,553 +3 +0.2%
October 26, 2021 1,550 +190 +14.0%
August 27, 2021 1,360 -2 -0.2%
August 24, 2021 1,362 +3 +0.3%
August 23, 2021 1,359 +6 +0.5%
August 22, 2021 1,353 +3 +0.3%
August 21, 2021 1,350 +12 +0.9%
August 20, 2021 1,338 +3 +0.3%
August 19, 2021 1,335 +3 +0.3%
August 18, 2021 1,332 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs