کتاب باز on Clubhouse

کتاب باز Clubhouse
43.6k Members
Updated: Mar 28, 2024

Description

می خواهیم در کنار هم و با هم انسانهای عمیق تری شویم. یکشنبه ها ساعت ۹ شب به وقت ایران شما برایمان راجع به کتاب صحبت می کنید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 28, 2024 43,605 +75 +0.2%
February 07, 2024 43,530 +76 +0.2%
December 24, 2023 43,454 +86 +0.2%
November 11, 2023 43,368 +65 +0.2%
October 11, 2023 43,303 +119 +0.3%
September 12, 2023 43,184 +44 +0.2%
August 14, 2023 43,140 +25 +0.1%
July 12, 2023 43,115 +20 +0.1%
June 19, 2023 43,095 +579 +1.4%
March 18, 2023 42,516 +54 +0.2%
March 02, 2023 42,462 +262 +0.7%
February 04, 2023 42,200 -100 -0.3%
January 31, 2023 42,300 +100 +0.3%
January 23, 2023 42,200 +100 +0.3%
January 20, 2023 42,100 +100 +0.3%
January 12, 2023 42,000 +100 +0.3%
January 04, 2023 41,900 +100 +0.3%
December 28, 2022 41,800 +100 +0.3%
December 20, 2022 41,700 +300 +0.8%
November 19, 2022 41,400 +100 +0.3%
November 12, 2022 41,300 +200 +0.5%
November 06, 2022 41,100 +100 +0.3%
October 30, 2022 41,000 +200 +0.5%
October 24, 2022 40,800 +100 +0.3%
October 17, 2022 40,700 +100 +0.3%
October 10, 2022 40,600 +100 +0.3%
October 04, 2022 40,500 +100 +0.3%
September 25, 2022 40,400 +100 +0.3%
September 19, 2022 40,300 +100 +0.3%
September 12, 2022 40,200 +100 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs