کتاب باز on Clubhouse

کتاب باز Clubhouse
41.4k Members
📚 Books Topic
Updated: Nov 25, 2022

Description

می خواهیم در کنار هم و با هم انسانهای عمیق تری شویم. یکشنبه ها ساعت ۹ شب به وقت ایران شما برایمان راجع به کتاب صحبت می کنید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 19, 2022 41,400 +100 +0.3%
November 12, 2022 41,300 +200 +0.5%
November 06, 2022 41,100 +100 +0.3%
October 30, 2022 41,000 +200 +0.5%
October 24, 2022 40,800 +100 +0.3%
October 17, 2022 40,700 +100 +0.3%
October 10, 2022 40,600 +100 +0.3%
October 04, 2022 40,500 +100 +0.3%
September 25, 2022 40,400 +100 +0.3%
September 19, 2022 40,300 +100 +0.3%
September 12, 2022 40,200 +100 +0.3%
September 06, 2022 40,100 +200 +0.6%
August 27, 2022 39,900 +100 +0.3%
August 21, 2022 39,800 +200 +0.6%
August 14, 2022 39,600 +200 +0.6%
August 08, 2022 39,400 +100 +0.3%
August 01, 2022 39,300 +200 +0.6%
July 26, 2022 39,100 +100 +0.3%
July 19, 2022 39,000 +100 +0.3%
July 13, 2022 38,900 +200 +0.6%
July 06, 2022 38,700 +200 +0.6%
June 30, 2022 38,500 +100 +0.3%
June 23, 2022 38,400 +300 +0.8%
June 17, 2022 38,100 +200 +0.6%
June 10, 2022 37,900 +200 +0.6%
June 03, 2022 37,700 +200 +0.6%
May 28, 2022 37,500 +200 +0.6%
May 21, 2022 37,300 +200 +0.6%
May 15, 2022 37,100 +300 +0.9%
May 08, 2022 36,800 +300 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs