Awareness آگاهی on Clubhouse

Awareness آگاهی Clubhouse
16.1k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

مبارزه با خرافات .
ارتقاء سطح آگاهی و علمی .
کمک به درک بهتر از جهان و همزیستی بهتر .
لطفاً به انسانها احترام بگذارید .
دین و آیین هرکس فقط برای خودش محترم است اما انسانها همه قابل احترام هستند .
1 . باز کردن میکروفن: بازکردن میکروفن بدون اجازه اکیدأ ممنوع است ، در صورت مشاهده برای دقایقی در قسمت شنوندگان قرار خواهید گرفت . (مدیرتورها و افرادی که مدیریتور تشخیص میدهد استثنا میباشند)
2 . تبلیغ دین و تفکرات فردی یا گروهی: تبلیغ دین و تفکرات فردی و گروهی اکیدأ ممنوع است . (مگر به تشخیص مدیریتور و در جهت روشن شدن مطلب مورد بحث)
3 . نقد دین و تفکرات دیگران: هرگونه نقد دین و تفکرات یا کوبیدن دین و تفکرات دیگران اکیدأ ممنوع است . (فقط مدیریتورها جهت آگاهی جمعی حق ورود به نقد دین و تفکرات دیگران را دارند)

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 16,103 +542 +3.5%
December 22, 2023 15,561 +647 +4.4%
November 10, 2023 14,914 +421 +3.0%
October 10, 2023 14,493 +637 +4.6%
September 11, 2023 13,856 +502 +3.8%
August 13, 2023 13,354 +149 +1.2%
July 11, 2023 13,205 +34 +0.3%
June 18, 2023 13,171 +240 +1.9%
March 17, 2023 12,931 +31 +0.3%
January 27, 2023 12,900 +100 +0.8%
January 16, 2023 12,800 +100 +0.8%
January 04, 2023 12,700 +100 +0.8%
December 24, 2022 12,600 +100 +0.8%
December 01, 2022 12,500 +100 +0.9%
November 18, 2022 12,400 +100 +0.9%
November 12, 2022 12,300 +100 +0.9%
November 05, 2022 12,200 +100 +0.9%
October 30, 2022 12,100 +100 +0.9%
October 17, 2022 12,000 +100 +0.9%
October 10, 2022 11,900 +100 +0.9%
October 04, 2022 11,800 +100 +0.9%
September 30, 2022 11,700 +100 +0.9%
September 19, 2022 11,600 +100 +0.9%
September 12, 2022 11,500 +100 +0.9%
September 06, 2022 11,400 +200 +1.8%
August 27, 2022 11,200 +100 +1.0%
August 21, 2022 11,100 +100 +1.0%
August 14, 2022 11,000 +200 +1.9%
August 08, 2022 10,800 +200 +1.9%
August 01, 2022 10,600 +100 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs