کیان جهانی on Clubhouse

Updated: Jul 10, 2023
کیان جهانی Clubhouse
798 Followers
2.3k Following
@abcdfm Username

Bio

سرمایه داری انگلی است که جامعه را نابود میکند

کسی که به دنبال مدیریت دیگران بر سرنوشت خود هست آگاهانه یا نا آگاهانه در خدمت شیادان قرار می گیرد و پوست بردگی را به تن خود و جامعه کرده،⭐

استثمار انسان جنایت است⭐

کنار گذاشتن مردم در سرنوشت خود اسارت مردم است،⭐

تنها آلترناتیو اداره شورایی هست

دوست عزیز به توان خود شک نکن تو می توانی

اولین ضربه را جامعه سرمایه داری به بشریت زد دومی مذهب سومی سنت ها بود که هر دو آخر در خدمت سرمایه داری هست

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 10, 2023 798 +411 +106.3%

Member of

More Clubhouse users