رادیو در به در on Clubhouse

رادیو در به در Clubhouse
9.3k Members
🎧 Music 📻 Podcasts 🎧 Music Topics
Updated: Mar 17, 2023

Description

“بیا به راه بیفتیم و مطمئن باشیم فردا از آن کودکانیست که در راه به دنیا می آیند و به هیچ پرچمی بدهکار نیستند”. 🎙این صفحه متعلق به کافه شالپلاته ، شهر کلن -آلمان است.

Rules

مهاجرت

هنر در تبعید

شد شد ، نشد میرم آلمان

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 9,332 +32 +0.4%
January 08, 2023 9,300 +100 +1.1%
December 28, 2022 9,200 -100 -1.1%
December 24, 2022 9,300 +100 +1.1%
December 01, 2022 9,200 -100 -1.1%
November 18, 2022 9,300 +100 +1.1%
November 12, 2022 9,200 +100 +1.1%
November 05, 2022 9,100 +100 +1.2%
October 30, 2022 9,000 +100 +1.2%
October 10, 2022 8,900 -100 -1.2%
September 25, 2022 9,000 +100 +1.2%
August 01, 2022 8,900 -100 -1.2%
July 19, 2022 9,000 +100 +1.2%
April 23, 2022 8,900 +100 +1.2%
April 16, 2022 8,800 +100 +1.2%
March 11, 2022 8,700 +671 +8.4%
November 16, 2021 8,029 +1 +0.1%
November 15, 2021 8,028 -3 -0.1%
November 14, 2021 8,031 -4 -0.1%
November 11, 2021 8,035 -1 -0.1%
November 08, 2021 8,036 +2 +0.1%
November 06, 2021 8,034 +1 +0.1%
November 03, 2021 8,033 +1 +0.1%
November 02, 2021 8,032 +8 +0.1%
October 30, 2021 8,024 -2 -0.1%
October 29, 2021 8,026 -4 -0.1%
October 28, 2021 8,030 +3 +0.1%
October 26, 2021 8,027 +1,237 +18.3%
August 26, 2021 6,790 +1 +0.1%
August 25, 2021 6,789 -4 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs