رادیو در به در on Clubhouse

رادیو در به در Clubhouse
8.9k Members
📻 Podcasts 🎙 Storytelling Topics
Updated: May 14, 2022

Description

“بیا به راه بیفتیم و مطمئن باشیم فردا از آن کودکانیست که در راه به دنیا می آیند و به هیچ پرچمی بدهکار نیستند”. 🎙این صفحه متعلق به کافه شالپلاته ، شهر کلن -آلمان است.

Rules

مهاجرت

هنر در تبعید

شد شد ، نشد میرم آلمان

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 23, 2022 8,900 +100 +1.2%
April 16, 2022 8,800 +100 +1.2%
March 11, 2022 8,700 +671 +8.4%
November 16, 2021 8,029 +1 +0.1%
November 15, 2021 8,028 -3 -0.1%
November 14, 2021 8,031 -4 -0.1%
November 11, 2021 8,035 -1 -0.1%
November 08, 2021 8,036 +2 +0.1%
November 06, 2021 8,034 +1 +0.1%
November 03, 2021 8,033 +1 +0.1%
November 02, 2021 8,032 +8 +0.1%
October 30, 2021 8,024 -2 -0.1%
October 29, 2021 8,026 -4 -0.1%
October 28, 2021 8,030 +3 +0.1%
October 26, 2021 8,027 +1,237 +18.3%
August 26, 2021 6,790 +1 +0.1%
August 25, 2021 6,789 -4 -0.1%
August 24, 2021 6,793 +2 +0.1%
August 23, 2021 6,791 +11 +0.2%
August 22, 2021 6,780 +19 +0.3%
August 21, 2021 6,761 +1 +0.1%
August 20, 2021 6,760 +9 +0.2%
August 18, 2021 6,751 -5 -0.1%
August 17, 2021 6,756 -1 -0.1%
August 16, 2021 6,757 +3 +0.1%
August 15, 2021 6,754 +11 +0.2%
August 13, 2021 6,743 +107 +1.7%
July 09, 2021 6,636 +11 +0.2%
July 08, 2021 6,625 +18 +0.3%
July 06, 2021 6,607 +12 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs