جنبش کارگری on Clubhouse

جنبش کارگری Clubhouse
2.8k Members
Updated: Sep 30, 2022

Description

⛔NO REC
Telegram ID:https://t.me/LebourMovementClub

کلاب جنبش کارگری فضایی است مستقل از هر جریان، سازمان، حزب، و گروه خاص، که افراد و کارگران بر سر مسائل و چالشهای جنبش کارگری ایران به گفتگو و تبادل نظر می نشینند.
این فضا به موارد زیر متعهد است:
1. ایجاد فضای امن برای شرکت کنندگان و محیطی منطقی و بی تنش برای شکل گیری بحث و گفتمان
2. پرهیز از هرگونه ادبیات و رفتار جنسیت زده، نژادپرستانه، تحقیر کننده، تهدید کننده، هموفوب، ترنسفوب و بایفوب، الیتگرا، معلول ستیز، مهاجرستیز، قوم ستیز، مسلمان/یهودی/سیک/بومی ستیز، و انگ زدن به افراد
3. عدم تبلیغ تشکیلاتی و سازمانی و نیز عدم تخریب گرایشات درون جنبش مستقل کارگری
4. فراهم آوردن محیط مناسب برای شنیدن صدای کارگران و فعالان گمنام و آنهایی که دسترسی به تریبون ندارند
از این رو، گردانندگان اتاقهای این کلاب خود را ملزم می دانند که با شرکت کننده ای که این موازین را زیر پا بگذارد به نحو زیر برخورد کند:
1. تذکر و تصحیح
2. قطع دستیابی به میکروفن
3. اخراج از اتاق و کلاب
جلسات اتاقهای این کلاب در راستای موازین بالا به هیچ عنوان ضبط نمی شوند. گردانندگان کلاب جنبش کارگری این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورتی که کسی جلسات را ضبط و یا پخش کرد او را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

Rules

⛔NO REC

جلسات اتاقهای این کلاب به هیچ عنوان ضبط نمی شوند. گردانندگان کلاب این حق را برای خود محفوظ می دارند که در صورتی که کسی جلسات را ضبط و یا پخش کرد او را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

⛔NO HATE SPEECH

1. ایجاد فضای امن2. پرهیز از هرگونه ادبیات و رفتار نفرت پراکنی علیه جنسیتها، نژادها، اقوام، توانایی‌ها،3. ممانعت از رفتار و گفتار تهدید کننده و ارعاب 4. پرهیز از تبلیغات حزبی یا سازمانی

نحوه برخورد با ناقضان قوانین کلاب

1. تذکر و تصحیح
2. قطع دستیابی به میکروفن
3. اخراج از اتاق، قطع دسترسی به کلاب، اعلان تخلف و پیگرد قانونی

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 19, 2022 2,800 +100 +3.8%
May 01, 2022 2,700 +100 +3.9%
March 12, 2022 2,600 +173 +7.2%
November 24, 2021 2,427 +2 +0.1%
November 23, 2021 2,425 +1 +0.1%
November 21, 2021 2,424 +6 +0.3%
November 18, 2021 2,418 +1 +0.1%
November 17, 2021 2,417 +5 +0.3%
November 15, 2021 2,412 +1 +0.1%
November 14, 2021 2,411 +2 +0.1%
November 12, 2021 2,409 +8 +0.4%
November 06, 2021 2,401 +3 +0.2%
November 04, 2021 2,398 +9 +0.4%
November 01, 2021 2,389 +5 +0.3%
October 28, 2021 2,384 +307 +14.8%
August 25, 2021 2,077 -4 -0.2%
August 24, 2021 2,081 +1 +0.1%
August 23, 2021 2,080 +2 +0.1%
August 22, 2021 2,078 +6 +0.3%
August 21, 2021 2,072 +7 +0.4%
August 20, 2021 2,065 +1 +0.1%
August 19, 2021 2,064 +1 +0.1%
August 18, 2021 2,063 +5 +0.3%
August 17, 2021 2,058 +510 +33.0%
July 09, 2021 1,548 +26 +1.8%
July 08, 2021 1,522 +52 +3.6%
July 06, 2021 1,470 +38 +2.7%
July 05, 2021 1,432 +49 +3.6%
July 04, 2021 1,383 +24 +1.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs