صدای خاموشان on Clubhouse

صدای خاموشان Clubhouse
1.1k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

اینجا کلوپی است برای نشر <<صدای خاموشان>>، علیه هژمونی پرهیاهوی مسلط، و در راستای تقویت جوامع به حاشیه رانده شده و پیوند جنبش‌هایشان.
اعضای این کلوپ باور عملی دارند که محیط امنی برای نشر صدای خاموشان فراهم آورند. از این رو رفتارها و گفتارهای ذیل جایی در این کلوپ ندارند:
⛔ نژادپرستی
⛔زن ستیزی
⛔هموفوبیا، ترنس‌فوبیا، بایفوبیا، و هرگونه جنس/جنسیت ستیزی
⛔ایبلیسم و معلولیت ستیزی
⛔مهاجرستیزی
⛔الیتگرایی
⛔دگرستیزی
⛔مسلمان ستیزی، یهودی ستیزی، و نجس انگاری
⛔تحقیر، تهدید، توهین و انگ‌زنی به افراد

اتاق‌هایی که توسط این کلوپ ساخته می‌شوند به زبان‌های مختلف و درباره سوژه‌های مختلف اجتماعی هستند.
قوانین کلوپ <<صدای خاموشان>>: اعضای این کلوپ باور عملی دارند که محیط امنی برای نشر صدای خاموشان فراهم آورند. از این رو با ورود به این کلوپ، اعضا خود را ملزم به رفتارها و گفتارهای ذیل می‌کنند:

عدم تولید رفتار و گفتار ذیل:: ⛔نژادپرستی⛔زن‌ستیزی ⛔هموفوبیا، ترنس‌فوبیا، بایفوبیا⛔ایبلیسم و معلولیت‌ستیزی⛔مهاجرستیزی ⛔الیتگرایی ⛔نژادپرستی ⛔مسلمان ستیزی، یهودی ستیزی، نجس‌انگاری ⛔تحقیر، تهدید، توهین و انگ‌زنی
برخورد با رفتار و گفتار مشروحه از طریق:: ۱. تذکر و توضیح
۲. پایان دادن موقت به امکان دسترسی به میکروفن
۳. پایان دادن به عضویت فرد

Rules

قوانین کلوپ <<صدای خاموشان>>

اعضای این کلوپ باور عملی دارند که محیط امنی برای نشر صدای خاموشان فراهم آورند. از این رو با ورود به این کلوپ، اعضا خود را ملزم به رفتارها و گفتارهای ذیل می‌کنند:

عدم تولید رفتار و گفتار ذیل:

⛔نژادپرستی⛔زن‌ستیزی ⛔هموفوبیا، ترنس‌فوبیا، بایفوبیا⛔ایبلیسم و معلولیت‌ستیزی⛔مهاجرستیزی ⛔الیتگرایی ⛔نژادپرستی ⛔مسلمان ستیزی، یهودی ستیزی، نجس‌انگاری ⛔تحقیر، تهدید، توهین و انگ‌زنی

برخورد با رفتار و گفتار مشروحه از طریق:

۱. تذکر و توضیح
۲. پایان دادن موقت به امکان دسترسی به میکروفن
۳. پایان دادن به عضویت فرد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 1,131 +11 +1.0%
December 24, 2023 1,120 +9 +0.9%
November 11, 2023 1,111 +13 +1.2%
October 12, 2023 1,098 +14 +1.3%
September 12, 2023 1,084 +4 +0.4%
August 14, 2023 1,080 +3 +0.3%
July 12, 2023 1,077 -5 -0.5%
June 19, 2023 1,082 +8 +0.8%
March 18, 2023 1,074 +6 +0.6%
March 03, 2023 1,068 -32 -3.0%
January 01, 2023 1,100 +100 +10.0%
October 04, 2022 1,000 +1 +0.2%
September 30, 2022 999 +1 +0.2%
September 26, 2022 998 +2 +0.3%
September 19, 2022 996 +5 +0.6%
September 12, 2022 991 +1 +0.2%
September 06, 2022 990 +6 +0.7%
August 27, 2022 984 -1 -0.2%
August 21, 2022 985 +4 +0.5%
August 14, 2022 981 +5 +0.6%
August 08, 2022 976 +2 +0.3%
August 01, 2022 974 +1 +0.2%
July 26, 2022 973 +2 +0.3%
July 19, 2022 971 +3 +0.4%
July 13, 2022 968 +7 +0.8%
July 06, 2022 961 +54 +6.0%
June 30, 2022 907 +6 +0.7%
June 23, 2022 901 +4 +0.5%
June 17, 2022 897 +17 +2.0%
June 10, 2022 880 +85 +10.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs