زنانگی و خِرَد on Clubhouse

زنانگی و خِرَد Clubhouse
1.3k Members
🕯 Spirituality 👩🏻‍🤝‍👩🏿 Women Topics
Updated: Feb 3, 2023

Description

تو را زنانه می خواهم
زیرا تمدن زنانه است
شعر زنانه است
ساقه ی گندم
شیشه ی عطر
حتی پاریس زنانه است
و بیروت با تمامی زخم هایش زنانه است
تو را سوگند به آنان که می خواهند شعر بسرایند،زن باش
تو را سوگند به آنان که می خواهند خدا را بشناسند،زن باش

«نزارقبانی » زنانگی چیزی بیش از مونث بودن است .
یک انسان کامل...
انسانی‌ست که از هر دو وجه زنانگی و مردانگی روحش بهره می‌برد.
اگر قرار است جایی عشق بورزیم،
اگر قرار است جایی محکم و استوار باشیم،
اگر قرار است یک بحران روحی را بسختی طی کنیم،
اگر قرار است جاهایی زیباپسند و حساس باشیم...
در همه‌ی موقعیت‌ها نگاه نکنیم که زن هستیم یا مرد...

آنچه روحمان تشنه‌ی اوست را ببینیم و حس کنیم و انجام دهیم.

بیایید به زنانگی خود تحقق بخشیم ‌،
و عشق را بیابیم ....
«زنانگی و خرد» نوش دارویی برای جهان ...

Rules

🌼

پندار نیک

🌸

گفتار نیک

🌺

کردار نیک

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 05, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 10, 2022 1,200 +34 +3.0%
November 18, 2021 1,166 -2 -0.2%
November 14, 2021 1,168 -2 -0.2%
October 30, 2021 1,170 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,169 +47 +4.2%
August 27, 2021 1,122 -1 -0.1%
August 25, 2021 1,123 +2 +0.2%
August 24, 2021 1,121 +2 +0.2%
August 19, 2021 1,119 -1 -0.1%
August 18, 2021 1,120 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs