دارالفنون on Clubhouse

دارالفنون Clubhouse
33k Members
Updated: Nov 13, 2023

Description

در این کلاب پلی میسازیم بین افراد با فرهنگهای مختلف به منظور آموختن از یکدیگر برای زندگی بهتر. در اینجا مهارت ها، تجارب و فرهنگ ها مبادله می‌شود. لذت ببرید. This club creates a constructive bridge between people with different cultures with the aim of learning from each other to live a better life. We negotiate skills, experiences and cultures. Enjoy

Rules

احترام

مثل همیشه با یکدیگر با احترام صحبت می‌کنیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 13, 2023 33,002 +76 +0.3%
October 13, 2023 32,926 +85 +0.3%
September 14, 2023 32,841 +22 +0.1%
August 16, 2023 32,819 -8 -0.1%
July 14, 2023 32,827 +43 +0.2%
June 20, 2023 32,784 +2,301 +7.6%
November 24, 2021 30,483 +17 +0.1%
November 23, 2021 30,466 +22 +0.1%
November 22, 2021 30,444 +2 +0.1%
November 21, 2021 30,442 +27 +0.1%
November 20, 2021 30,415 +5 +0.1%
November 19, 2021 30,410 +2 +0.1%
November 18, 2021 30,408 +4 +0.1%
November 17, 2021 30,404 +11 +0.1%
November 16, 2021 30,393 -4 -0.1%
November 15, 2021 30,397 +1 +0.1%
November 14, 2021 30,396 +16 +0.1%
November 13, 2021 30,380 +12 +0.1%
November 12, 2021 30,368 +31 +0.2%
November 11, 2021 30,337 +27 +0.1%
November 10, 2021 30,310 +72 +0.3%
November 09, 2021 30,238 +32 +0.2%
November 08, 2021 30,206 +6 +0.1%
November 07, 2021 30,200 +3 +0.1%
November 06, 2021 30,197 +23 +0.1%
November 04, 2021 30,174 +20 +0.1%
November 03, 2021 30,154 -4 -0.1%
November 02, 2021 30,158 +26 +0.1%
November 01, 2021 30,132 +9 +0.1%
October 31, 2021 30,123 +2 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs