#اگر_جنگی_نبود on Clubhouse

#اگر_جنگی_نبود Clubhouse
3.3k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

مبارزه با تروریزم | فاشیسم | قومیت گرایی | حکومت دینی | استبداد

Rules

✳️

1. .توهین به شخص ممنوع است
2. عقاید قابل نقد هستند.
3. اکثر اتاق ها رکورد می شوند. مطلع باشید.
4. ما مسئول دیدگاه های اشخاصی که در اتاق ها صحبت می کنند نیستیم.
5. فحاشی ممنوع است. در صورت اتفاق افتا

📧

پیشنهاد، انتقاد و نظری اگر از بابت اتاق ها و کلاب دارید به این ایمیل ارسال کنید: [email protected]

🔴

5. فحاشی ممنوع است. در صورت اتفاق افتادن این موضوع، ممکن است از کلاب و اتاق ها حذف و از دسترسی به اتاق ها محروم شوید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 24, 2022 3,300 +100 +3.2%
August 08, 2022 3,200 +100 +3.3%
June 10, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 27, 2022 3,000 -100 -3.3%
March 19, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 12, 2022 3,000 +330 +12.4%
November 24, 2021 2,670 +3 +0.2%
November 22, 2021 2,667 +10 +0.4%
November 21, 2021 2,657 +4 +0.2%
November 20, 2021 2,653 +19 +0.8%
November 17, 2021 2,634 +3 +0.2%
November 16, 2021 2,631 +3 +0.2%
November 15, 2021 2,628 +7 +0.3%
November 13, 2021 2,621 +4 +0.2%
November 12, 2021 2,617 +3 +0.2%
November 11, 2021 2,614 +8 +0.4%
November 09, 2021 2,606 +4 +0.2%
November 07, 2021 2,602 +1 +0.1%
November 06, 2021 2,601 +16 +0.7%
November 04, 2021 2,585 +35 +1.4%
November 01, 2021 2,550 +5 +0.2%
October 29, 2021 2,545 +1 +0.1%
October 28, 2021 2,544 +5 +0.2%
October 26, 2021 2,539 +1,139 +81.4%
August 27, 2021 1,400 +12 +0.9%
August 26, 2021 1,388 +44 +3.3%
August 25, 2021 1,344 +2 +0.2%
August 24, 2021 1,342 +10 +0.8%
August 23, 2021 1,332 +5 +0.4%
August 22, 2021 1,327 +11 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs