دادخواهی on Clubhouse

دادخواهی Clubhouse
4.4k Members
Updated: Jun 23, 2022

Description

دادخواهی وظیفه هر ایرانی!
داد می خواهیم این بیداد را !

Rules

نه می بخشیم ! نه فراموش می کنیم !

کلاب دادخواهی فارغ از گرایش سیاسی ، حزبی و قومی و اقلیتی است .

دادخواهی وظیفه هر ایرانی !

داد می خواهیم این بیداد را!

لطفا در مورد کمک مالی به زندانیان سیاسی و باقی خانواده های آسیب دیده از ظلم و ستم جمهوری اسلامی در این اتاق صحبت نکنید .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 4,400 +455 +11.6%
November 24, 2021 3,945 -2 -0.1%
November 23, 2021 3,947 -2 -0.1%
November 21, 2021 3,949 +3 +0.1%
November 19, 2021 3,946 +2 +0.1%
November 18, 2021 3,944 +5 +0.2%
November 17, 2021 3,939 +17 +0.5%
November 16, 2021 3,922 +2 +0.1%
November 15, 2021 3,920 +5 +0.2%
November 13, 2021 3,915 +3 +0.1%
November 12, 2021 3,912 -2 -0.1%
November 09, 2021 3,914 +6 +0.2%
November 08, 2021 3,908 -2 -0.1%
November 07, 2021 3,910 +1 +0.1%
November 03, 2021 3,909 +3 +0.1%
November 02, 2021 3,906 +3 +0.1%
October 31, 2021 3,903 -4 -0.2%
October 30, 2021 3,907 +3 +0.1%
October 29, 2021 3,904 +6 +0.2%
October 28, 2021 3,898 +5 +0.2%
October 26, 2021 3,893 +772 +24.8%
August 26, 2021 3,121 +1 +0.1%
August 25, 2021 3,120 +57 +1.9%
August 24, 2021 3,063 +38 +1.3%
August 23, 2021 3,025 -3 -0.1%
August 22, 2021 3,028 +6 +0.2%
August 21, 2021 3,022 +6 +0.2%
August 20, 2021 3,016 +23 +0.8%
August 19, 2021 2,993 +7 +0.3%
August 18, 2021 2,986 +4 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs