مدرسه علوم روانشناختی on Clubhouse

مدرسه علوم روانشناختی Clubhouse
8.4k Members
🧀 Psychology 🍏 Education Topics
Updated: May 21, 2022

Description

این کلاب توسط جمعی از روانشناس ها و به هدف آموزش مفاهیم روانشناختی و روانپزشکی به علاقه مندان حیطه سلامت روان ایجاد شده است.
اینجا: در کنار هم و از هم می آموزیم.

Rules

احترام متقابل

Mutual respect.

قضاوت ممنوع

No judgment

بدون اجازه ضبط نکنید

No record without authorization

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 01, 2022 8,400 +100 +1.3%
April 10, 2022 8,300 +100 +1.3%
March 27, 2022 8,200 +100 +1.3%
March 12, 2022 8,100 +926 +13.0%
November 24, 2021 7,174 +5 +0.1%
November 23, 2021 7,169 +3 +0.1%
November 22, 2021 7,166 +6 +0.1%
November 21, 2021 7,160 +28 +0.4%
November 20, 2021 7,132 +8 +0.2%
November 19, 2021 7,124 +14 +0.2%
November 18, 2021 7,110 +12 +0.2%
November 17, 2021 7,098 -2 -0.1%
November 16, 2021 7,100 +4 +0.1%
November 15, 2021 7,096 +7 +0.1%
November 14, 2021 7,089 +13 +0.2%
November 13, 2021 7,076 +36 +0.6%
November 12, 2021 7,040 +9 +0.2%
November 11, 2021 7,031 +11 +0.2%
November 10, 2021 7,020 +20 +0.3%
November 09, 2021 7,000 +8 +0.2%
November 08, 2021 6,992 +16 +0.3%
November 06, 2021 6,976 +24 +0.4%
November 05, 2021 6,952 +15 +0.3%
November 03, 2021 6,937 +26 +0.4%
November 01, 2021 6,911 +11 +0.2%
October 31, 2021 6,900 +26 +0.4%
October 30, 2021 6,874 +19 +0.3%
October 29, 2021 6,855 +6 +0.1%
October 28, 2021 6,849 +4 +0.1%
October 27, 2021 6,845 +11 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs