میهن پرستان(Patriots) on Clubhouse

میهن پرستان(Patriots) Clubhouse
4.3k Members
👥 Social Issues 📰 Current Events Topics
Updated: Apr 13, 2023

Description

گپی خودمانی مابین ایرانیان داخل و خارج از کشور❤️💙بررسی مسائل ملی میهنی و چالش های پیش رو✌🏽تا بهار آزادی دست در دست هم🌹پاینده ایران🌹

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 13, 2023 4,375 +5 +0.2%
March 14, 2023 4,370 -30 -0.7%
December 23, 2022 4,400 +100 +2.4%
July 05, 2022 4,300 +100 +2.4%
April 22, 2022 4,200 +100 +2.5%
March 10, 2022 4,100 +455 +12.5%
November 21, 2021 3,645 +7 +0.2%
November 19, 2021 3,638 +10 +0.3%
November 16, 2021 3,628 -1 -0.1%
November 15, 2021 3,629 +3 +0.1%
November 12, 2021 3,626 +1 +0.1%
November 11, 2021 3,625 +49 +1.4%
November 09, 2021 3,576 -3 -0.1%
November 08, 2021 3,579 -1 -0.1%
November 06, 2021 3,580 +3 +0.1%
November 03, 2021 3,577 +18 +0.6%
November 02, 2021 3,559 +4 +0.2%
October 31, 2021 3,555 +5 +0.2%
October 30, 2021 3,550 +3 +0.1%
October 29, 2021 3,547 -5 -0.2%
October 28, 2021 3,552 +55 +1.6%
October 26, 2021 3,497 +190 +5.8%
August 26, 2021 3,307 +2 +0.1%
August 25, 2021 3,305 +76 +2.4%
August 24, 2021 3,229 +26 +0.9%
August 23, 2021 3,203 +13 +0.5%
August 19, 2021 3,190 +7 +0.3%
August 18, 2021 3,183 +5 +0.2%
August 17, 2021 3,178 -14 -0.5%
August 16, 2021 3,192 +86 +2.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs