آلترناتیو کارگری on Clubhouse

آلترناتیو کارگری Clubhouse
1.1k Members
Updated: Jul 10, 2024

Description

طبقه در مقابل طبقه!
ضربه به یکی از ما، ضربه به‌ همه ماست!
کلاب آلترناتیو کارگری: مستقل از دولتها، سازمانها و احزاب و برای کمک به شکل گیری آلترناتیو کارگری و فضایی برای بحث، شور، مشورت، خبر، گزارش و انتقال تجربه حول جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی است.
کلاب آلترناتیو کارکری: فضایی امن و محیطی به دور از توهین، بی احترامی به جمعها و افراد است. تحقیر، تهدید و انگ زدن به قومها، ملیتها، جنسیتها، مهاجرین و ... ممنوع است.

Rules

کلاب آلترناتیو کارگری

مستقل از دولتها، سازمانها و احزاب و برای کمک به شکل گیری آلترناتیو کارگری و فضایی برای بحث، شور، مشورت، خبر، گزارش و انتقال تجربه حول جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی است.

کلاب آلترناتیو کارکری

فضایی امن و محیطی به دور از توهین، بی احترامی به جمعها و افراد است. تحقیر، تهدید و انگ زدن به قومها، ملیتها، جنسیتها، مهاجرین و ... ممنوع است.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 10, 2024 1,164 +121 +11.7%
March 28, 2024 1,043 +30 +3.0%
February 07, 2024 1,013 +35 +3.6%
December 24, 2023 978 +48 +5.2%
November 11, 2023 930 +72 +8.4%
October 12, 2023 858 +80 +10.3%
September 12, 2023 778 +13 +1.7%
August 14, 2023 765 +15 +2.0%
July 12, 2023 750 +19 +2.6%
June 19, 2023 731 +97 +15.3%
March 18, 2023 634 +15 +2.5%
March 03, 2023 619 +8 +1.4%
February 04, 2023 611 +2 +0.4%
January 27, 2023 609 -8 -1.3%
January 23, 2023 617 +1 +0.2%
January 20, 2023 616 +1 +0.2%
January 16, 2023 615 +1 +0.2%
January 12, 2023 614 +3 +0.5%
January 08, 2023 611 +2 +0.4%
January 05, 2023 609 +1 +0.2%
January 01, 2023 608 -1 -0.2%
December 28, 2022 609 +2 +0.4%
December 20, 2022 607 +22 +3.8%
November 25, 2022 585 +8 +1.4%
November 19, 2022 577 +10 +1.8%
November 12, 2022 567 +12 +2.2%
November 06, 2022 555 +4 +0.8%
October 24, 2022 551 +1 +0.2%
October 17, 2022 550 +5 +1.0%
October 10, 2022 545 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs