زنان برابری‌خواه on Clubhouse

زنان برابری‌خواه Clubhouse
1.5k Members
👩🏻‍🤝‍👩🏿 Women ⏳ The Future Topics
Updated: Jul 4, 2022

Description

جمعیت زنان برابر‌ی‌خواه فارسی زبان از سراسر دنیا؛ زنانی که در راستای رفع تبعیض‌ها و برابری جنسیتی تلاش می‌کنند.
اینجا می‌تونید:
- دوستان برابری‌خواهتون رو دعوت کنید.
- با افراد هم‌فکر با خودتون آشنا بشید.
- برای صحبت کردن در مورد موضوعات مربوط به زنان روم تشکیل بدید و با بقیه گپ بزنید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 01, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 25, 2022 1,400 -100 -6.7%
March 17, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 09, 2022 1,400 +5 +0.4%
November 17, 2021 1,395 +8 +0.6%
November 12, 2021 1,387 +2 +0.2%
November 09, 2021 1,385 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,384 +3 +0.3%
November 06, 2021 1,381 +3 +0.3%
November 01, 2021 1,378 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,377 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,376 +51 +3.9%
August 27, 2021 1,325 -1 -0.1%
August 21, 2021 1,326 +15 +1.2%
July 08, 2021 1,311 +6 +0.5%
July 05, 2021 1,305 +1 +0.1%
July 04, 2021 1,304 +2 +0.2%
July 03, 2021 1,302 +4 +0.4%
July 02, 2021 1,298 +9 +0.7%
June 30, 2021 1,289 +3 +0.3%
June 29, 2021 1,286 +1 +0.1%
June 28, 2021 1,285 +2 +0.2%
June 26, 2021 1,283 -1 -0.1%
June 25, 2021 1,284 +3 +0.3%
June 24, 2021 1,281 +5 +0.4%
June 23, 2021 1,276 +5 +0.4%
June 22, 2021 1,271 +1 +0.1%
June 21, 2021 1,270 +2 +0.2%
June 20, 2021 1,268 +1 +0.1%
June 19, 2021 1,267 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs