چه باید کرد؟ on Clubhouse

چه باید کرد؟ Clubhouse
7.9k Members
🏭 Economics 👥 Social Issues 🏭 Economics Topics
Updated: Mar 17, 2023

Description

در این باشگاه راجع به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صحبت میکنیم و تبادل نظر میکنیم تا معانی مسائل را فهم کنیم و بیاندیشیم که چه باید کرد؟
89098

Rules

در این کلاب نگاه به یکدیگر باید افقی باشد

در این کلاب سعی میکنیم به یکدیگر افقی نگاه کنیم و تفاوتی میان گردانندگان اتاق ها با سخنگو ها نیست.

قوانین جزئی روم ها ۱

۱- فحاشی در هر صورت ممنوع است.۲-فقط در وقت خود می توانید صحبت کنید.۳- پس از گرفتن ۳ اخطار از میان سخنگوها حذف میشید.

قوانین جزئی روم ها ۲

۴- میزان وقت حرف زدن به هر میزانی که باشد تا ۲ برابر میزان وقت،فرد میتواند به صحبتش ادامه دهد به شرطی که دیگران اعتراض نکنند.۵- بحث پینگ پنگی آزاد است به شرطی که دیگران اعتراض نکنند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 7,937 +137 +1.8%
January 27, 2023 7,800 +100 +1.3%
January 16, 2023 7,700 +100 +1.4%
January 04, 2023 7,600 +100 +1.4%
December 24, 2022 7,500 +200 +2.8%
November 25, 2022 7,300 +100 +1.4%
November 18, 2022 7,200 +100 +1.5%
November 05, 2022 7,100 +100 +1.5%
October 30, 2022 7,000 +100 +1.5%
October 23, 2022 6,900 +100 +1.5%
October 17, 2022 6,800 +100 +1.5%
October 10, 2022 6,700 +100 +1.6%
September 30, 2022 6,600 +100 +1.6%
September 19, 2022 6,500 +100 +1.6%
September 12, 2022 6,400 +100 +1.6%
August 27, 2022 6,300 +100 +1.7%
August 20, 2022 6,200 +100 +1.7%
August 14, 2022 6,100 +100 +1.7%
August 07, 2022 6,000 +100 +1.7%
July 25, 2022 5,900 +100 +1.8%
July 19, 2022 5,800 +100 +1.8%
July 12, 2022 5,700 +100 +1.8%
July 06, 2022 5,600 +100 +1.9%
June 29, 2022 5,500 +100 +1.9%
June 23, 2022 5,400 +100 +1.9%
June 16, 2022 5,300 +100 +2.0%
June 10, 2022 5,200 +100 +2.0%
June 03, 2022 5,100 +100 +2.0%
May 27, 2022 5,000 +100 +2.1%
May 21, 2022 4,900 +100 +2.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs