چه باید کرد؟ on Clubhouse

چه باید کرد؟ Clubhouse
8.1k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

در این باشگاه راجع به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صحبت میکنیم و تبادل نظر میکنیم تا معانی مسائل را فهم کنیم و بیاندیشیم که چه باید کرد؟
در این کلاب نگاه به یکدیگر باید افقی باشد: در این کلاب سعی میکنیم به یکدیگر افقی نگاه کنیم و تفاوتی میان گردانندگان اتاق ها با سخنگو ها نیست.
قوانین جزئی روم ها ۱: ۱- فحاشی در هر صورت ممنوع است.۲-فقط در وقت خود می توانید صحبت کنید.۳- پس از گرفتن ۳ اخطار از میان سخنگوها حذف میشید.
۴- میزان وقت حرف زدن به هر میزانی که باشد تا ۲ برابر میزان وقت،فرد میتواند به صحبتش ادامه دهد به شرطی که دیگران اعتراض نکنند.۵- بحث پینگ پنگی آزاد است به شرطی که دیگران اعتراض نکنند.

Rules

در این کلاب نگاه به یکدیگر باید افقی باشد

در این کلاب سعی میکنیم به یکدیگر افقی نگاه کنیم و تفاوتی میان گردانندگان اتاق ها با سخنگو ها نیست.

قوانین جزئی روم ها ۱

۱- فحاشی در هر صورت ممنوع است.۲-فقط در وقت خود می توانید صحبت کنید.۳- پس از گرفتن ۳ اخطار از میان سخنگوها حذف میشید.

قوانین جزئی روم ها ۲

۴- میزان وقت حرف زدن به هر میزانی که باشد تا ۲ برابر میزان وقت،فرد میتواند به صحبتش ادامه دهد به شرطی که دیگران اعتراض نکنند.۵- بحث پینگ پنگی آزاد است به شرطی که دیگران اعتراض نکنند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 8,128 +13 +0.2%
February 04, 2024 8,115 +20 +0.3%
December 21, 2023 8,095 +13 +0.2%
November 09, 2023 8,082 +45 +0.6%
October 10, 2023 8,037 +25 +0.4%
September 10, 2023 8,012 +4 +0.1%
August 12, 2023 8,008 -13 -0.2%
July 11, 2023 8,021 -6 -0.1%
June 17, 2023 8,027 +90 +1.2%
March 17, 2023 7,937 +137 +1.8%
January 27, 2023 7,800 +100 +1.3%
January 16, 2023 7,700 +100 +1.4%
January 04, 2023 7,600 +100 +1.4%
December 24, 2022 7,500 +200 +2.8%
November 25, 2022 7,300 +100 +1.4%
November 18, 2022 7,200 +100 +1.5%
November 05, 2022 7,100 +100 +1.5%
October 30, 2022 7,000 +100 +1.5%
October 23, 2022 6,900 +100 +1.5%
October 17, 2022 6,800 +100 +1.5%
October 10, 2022 6,700 +100 +1.6%
September 30, 2022 6,600 +100 +1.6%
September 19, 2022 6,500 +100 +1.6%
September 12, 2022 6,400 +100 +1.6%
August 27, 2022 6,300 +100 +1.7%
August 20, 2022 6,200 +100 +1.7%
August 14, 2022 6,100 +100 +1.7%
August 07, 2022 6,000 +100 +1.7%
July 25, 2022 5,900 +100 +1.8%
July 19, 2022 5,800 +100 +1.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs