خط سوم ||| The Third Line on Clubhouse

خط سوم ||| The Third Line Clubhouse
1.1k Members
Updated: Nov 5, 2023

Description

آن‌ها که در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به خیابان آمدند، سیاست آلترناتیوی را فریاد می‌کردند که بر مبنای عزل طبقه حاکمه موجود، هم اصولگرا و هم اصلاح‌طلب و برافتادن تمامی ساختارهای تبعیض و سلطه بود. خون آن‌ها هنوز بر سنگفرش‌ خیابان‌ها همان خواسته را فریاد می‌زند. "خط سوم"، مکانی است که به قصد گفت‌گو درباره سیاستی دیگر و یافتن راه‌حل‌های آلترناتیو برای تغییر بنیادین وضع موجود ایجاد شده است. به "خط سوم" بپیوندید و دیگران را نیز به آن دعوت کنید. ما، اگرچه در شمار بیشماریم، اما به خرد تک تک‌مان در تعیین راهکار برای امروز و فردا نیاز است.
*
ایده نام این کلاب را از سخن معروف شمس تبریزی در نفی تمامی تفاسیر و نظرات غالب و جاری در زمانه خود برگرفته‌ایم:
" آن خطاط سه گونه خط نوشتی:
یکی او خواندی، لا غیر!
یکی را هم او خواندی هم غیر!
یکی نه او خواندی نه غیر او!
آن [خط سوم] منم که سخن گویم"

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 05, 2023 1,102 +4 +0.4%
October 06, 2023 1,098 +6 +0.6%
September 06, 2023 1,092 -4 -0.4%
August 09, 2023 1,096 0 0.0%
July 07, 2023 1,096 -1 -0.1%
June 15, 2023 1,097 +3 +0.3%
March 15, 2023 1,094 -6 -0.6%
May 20, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 10, 2022 1,000 +8 +0.9%
November 22, 2021 992 +3 +0.4%
November 18, 2021 989 +2 +0.3%
November 08, 2021 987 +1 +0.2%
November 01, 2021 986 +4 +0.5%
October 28, 2021 982 +19 +2.0%
August 27, 2021 963 -3 -0.4%
August 21, 2021 966 +1 +0.2%
August 20, 2021 965 -4 -0.5%
August 19, 2021 969 +1 +0.2%
August 18, 2021 968 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs