کارگر ، نان ، آزادی 🔳 on Clubhouse

کارگر ، نان ، آزادی 🔳 Clubhouse
10.4k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

نان ،کارگر، آزادی،🔳⤵️
در راستاي هدف غایی و رسیدن به عدالت فراگیر بنا نهاده شد.
✊ سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت ✊

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 10,442 +431 +4.4%
October 12, 2023 10,011 +1,420 +16.6%
September 12, 2023 8,591 -19,402 -69.4%
March 18, 2023 27,993 +69 +0.3%
March 03, 2023 27,924 +24 +0.1%
January 23, 2023 27,900 +100 +0.4%
January 20, 2023 27,800 +100 +0.4%
January 16, 2023 27,700 +100 +0.4%
January 12, 2023 27,600 +100 +0.4%
January 08, 2023 27,500 +200 +0.8%
January 05, 2023 27,300 +100 +0.4%
January 01, 2023 27,200 -100 -0.4%
December 28, 2022 27,300 +100 +0.4%
December 24, 2022 27,200 +100 +0.4%
December 20, 2022 27,100 +1,100 +4.3%
November 25, 2022 26,000 +200 +0.8%
November 19, 2022 25,800 +200 +0.8%
November 12, 2022 25,600 +200 +0.8%
November 06, 2022 25,400 +300 +1.2%
October 30, 2022 25,100 +400 +1.7%
October 24, 2022 24,700 +200 +0.9%
October 17, 2022 24,500 +300 +1.3%
October 10, 2022 24,200 +200 +0.9%
October 04, 2022 24,000 +100 +0.5%
September 30, 2022 23,900 +100 +0.5%
September 26, 2022 23,800 +400 +1.8%
September 19, 2022 23,400 +200 +0.9%
September 12, 2022 23,200 +100 +0.5%
September 06, 2022 23,100 +100 +0.5%
August 27, 2022 23,000 +100 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs