ایران اروپا on Clubhouse

ایران اروپا Clubhouse
25.6k Members
Updated: Mar 28, 2024

Description

‏⚜️ 𝐓𝐡𝐞 𝐨𝐥𝐝𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 ⚜️
‏ ✨𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞:𝐅𝐚𝐫𝐚𝐳𝐪𝐩✨
‏ 💎𝐈𝐑𝐀𝐍 𝐪𝐩 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄💎

⚜️ایـــران 𝐪𝐩 اروپـــا⚜️

🔥﮼کانال‌یوتیوب(𝐅𝐚𝐫𝐚𝐳𝐪𝐩)
﮼رو‌سابسکرایب‌کنید‌و‌منتظر‌سورپرایز‌های‌ما‌باشید .

‏‎📍کلاب های زیر مجموعه:
‏❗️𝐈𝐑𝐀𝐍 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄
‏‎❗️ایران اروپا(𝐌𝐔𝐒İ𝐂)
‏❗️|𝐐𝐏|کیوپی

‏𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦:𝐭.𝐦𝐞/𝐢𝐫𝐚𝐧𝐪𝐩𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞
‏𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐛𝐨𝐭:𝐭.𝐦𝐞/𝐪𝐩𝐜𝐥𝐮𝐛𝐛𝐨𝐭
‏𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞:𝐅𝐚𝐫𝐚𝐳𝐪𝐩

‏‎⭕️ بــرقــراری ارتــبــاط بــا ایــنــســتــاگــرام شــخــصــی،فــاقــد اعــتــبــار مــیــبــاشــد⭕️
🔴Rule1️⃣قانون اول🔴: 🔴احترام به ملیت ها،قومیت ها،مذاهب وجنسیت ها الزامی وسخنان نژادپرستانه ممنوع است. All members are expected to treat each otherwith respect,regardless ofethnicity,disability,gende.
🔴Rule2️⃣قانون دوم🔴: 🔴صحبت درمورد موظوعات مذهبی وسیاسی وهرگونه عقایدشخصی که باعث تحریک شدن عقاید دیگر میشوند،ممنوع میباشد. Discussing political,religios and geopolitical issues is forbidden..
🔴Rule3️⃣قانون سوم🔴: 🔴لطفا روی استیج مایکروفون خودرا بسته نگه دارید.اگر تمایل به صحبت دارید،لطف کنیدقبلش اسم خودراگفته و بگویید که درمورد چه موضوعی میخواهیدصحبت کنید..

Rules

🔴Rule1️⃣قانون اول🔴

🔴احترام به ملیت ها،قومیت ها،مذاهب وجنسیت ها الزامی وسخنان نژادپرستانه ممنوع است. All members are expected to treat each otherwith respect,regardless ofethnicity,disability,gender

🔴Rule2️⃣قانون دوم🔴

🔴صحبت درمورد موظوعات مذهبی وسیاسی وهرگونه عقایدشخصی که باعث تحریک شدن عقاید دیگر میشوند،ممنوع میباشد. Discussing political,religios and geopolitical issues is forbidden.

🔴Rule3️⃣قانون سوم🔴

🔴لطفا روی استیج مایکروفون خودرا بسته نگه دارید.اگر تمایل به صحبت دارید،لطف کنیدقبلش اسم خودراگفته و بگویید که درمورد چه موضوعی میخواهیدصحبت کنید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 28, 2024 25,658 +5 +0.1%
February 07, 2024 25,653 +17 +0.1%
December 24, 2023 25,636 +24 +0.1%
November 11, 2023 25,612 +15 +0.1%
October 12, 2023 25,597 +13 +0.1%
September 12, 2023 25,584 -11 -0.1%
August 14, 2023 25,595 +88 +0.4%
July 12, 2023 25,507 -17 -0.1%
June 19, 2023 25,524 +33 +0.2%
March 18, 2023 25,491 -105 -0.5%
March 03, 2023 25,596 -2,281 -8.2%
November 24, 2021 27,877 -15 -0.1%
November 23, 2021 27,892 +19 +0.1%
November 22, 2021 27,873 -10 -0.1%
November 21, 2021 27,883 -12 -0.1%
November 20, 2021 27,895 -22 -0.1%
November 19, 2021 27,917 -24 -0.1%
November 18, 2021 27,941 -57 -0.3%
November 17, 2021 27,998 -19 -0.1%
November 16, 2021 28,017 -16 -0.1%
November 15, 2021 28,033 -47 -0.2%
November 14, 2021 28,080 +10 +0.1%
November 13, 2021 28,070 -15 -0.1%
November 12, 2021 28,085 +57 +0.3%
November 11, 2021 28,028 -18 -0.1%
November 10, 2021 28,046 +9 +0.1%
November 09, 2021 28,037 -15 -0.1%
November 08, 2021 28,052 -31 -0.2%
November 07, 2021 28,083 -39 -0.2%
November 05, 2021 28,122 -14 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs