ایران اروپا on Clubhouse

ایران اروپا Clubhouse
0 Members
Updated: Nov 25, 2022

Description

‏⚜️ 𝐓𝐡𝐞 𝐨𝐥𝐝𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 ⚜️
‏ ✨𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞:𝐅𝐚𝐫𝐚𝐳𝐪𝐩✨
‏ 💎𝐈𝐑𝐀𝐍 𝐪𝐩 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄💎

⚜️ایـــران 𝐪𝐩 اروپـــا⚜️

🔥﮼کانال‌یوتیوب(𝐅𝐚𝐫𝐚𝐳𝐪𝐩)
﮼رو‌سابسکرایب‌کنید‌و‌منتظر‌سورپرایز‌های‌ما‌باشید .

‏‎📍کلاب های زیر مجموعه:
‏❗️𝐈𝐑𝐀𝐍 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄
‏‎❗️ایران اروپا(𝐌𝐔𝐒İ𝐂)
‏❗️|𝐐𝐏|کیوپی

‏𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦:𝐭.𝐦𝐞/𝐢𝐫𝐚𝐧𝐪𝐩𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞
‏𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐛𝐨𝐭:𝐭.𝐦𝐞/𝐪𝐩𝐜𝐥𝐮𝐛𝐛𝐨𝐭
‏𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞:𝐅𝐚𝐫𝐚𝐳𝐪𝐩

‏‎⭕️ بــرقــراری ارتــبــاط بــا ایــنــســتــاگــرام شــخــصــی،فــاقــد اعــتــبــار مــیــبــاشــد⭕️

Rules

🔴Rule1️⃣قانون اول🔴

🔴احترام به ملیت ها،قومیت ها،مذاهب وجنسیت ها الزامی وسخنان نژادپرستانه ممنوع است. All members are expected to treat each otherwith respect,regardless ofethnicity,disability,gender

🔴Rule2️⃣قانون دوم🔴

🔴صحبت درمورد موظوعات مذهبی وسیاسی وهرگونه عقایدشخصی که باعث تحریک شدن عقاید دیگر میشوند،ممنوع میباشد. Discussing political,religios and geopolitical issues is forbidden.

🔴Rule3️⃣قانون سوم🔴

🔴لطفا روی استیج مایکروفون خودرا بسته نگه دارید.اگر تمایل به صحبت دارید،لطف کنیدقبلش اسم خودراگفته و بگویید که درمورد چه موضوعی میخواهیدصحبت کنید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 0 -27,877 -100.0%
November 24, 2021 27,877 -15 -0.1%
November 23, 2021 27,892 +19 +0.1%
November 22, 2021 27,873 -10 -0.1%
November 21, 2021 27,883 -12 -0.1%
November 20, 2021 27,895 -22 -0.1%
November 19, 2021 27,917 -24 -0.1%
November 18, 2021 27,941 -57 -0.3%
November 17, 2021 27,998 -19 -0.1%
November 16, 2021 28,017 -16 -0.1%
November 15, 2021 28,033 -47 -0.2%
November 14, 2021 28,080 +10 +0.1%
November 13, 2021 28,070 -15 -0.1%
November 12, 2021 28,085 +57 +0.3%
November 11, 2021 28,028 -18 -0.1%
November 10, 2021 28,046 +9 +0.1%
November 09, 2021 28,037 -15 -0.1%
November 08, 2021 28,052 -31 -0.2%
November 07, 2021 28,083 -39 -0.2%
November 05, 2021 28,122 -14 -0.1%
November 04, 2021 28,136 -27 -0.1%
November 03, 2021 28,163 -19 -0.1%
November 02, 2021 28,182 +82 +0.3%
November 01, 2021 28,100 -23 -0.1%
October 31, 2021 28,123 +93 +0.4%
October 30, 2021 28,030 +184 +0.7%
October 29, 2021 27,846 +237 +0.9%
October 28, 2021 27,609 +107 +0.4%
October 27, 2021 27,502 -37 -0.2%
October 26, 2021 27,539 +3,885 +16.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs