مهرایین on Clubhouse

Updated: Feb 18, 2024
مهرایین Clubhouse
2.5k Followers
2.5k Following
@mehraeenemoheb Username

Bio

< خداوند > نور آسمانها و زمین است .

💫رسد آدمی به جایی که به جز خدانبیند
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت 💫

🌟 اى برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم
و از آنچه دیده‏ ایم و نوشتیم و خوانده‌‏ایم
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر!
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌‏ایم!🌟

🦋اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من🦋

👤چرخ و زمین بنده ی تدبیر توست بنده مشو درهم و دینار را 🌻

📍 🌎
‏🎫 Master of genetics🧬
✨light worker ‏✨‏
🤍empath🤍
سماعگر🌀
👗Handmade artist

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
February 18, 2024 2,553 +85 +3.5%
February 01, 2024 2,468 +27 +1.2%
January 15, 2024 2,441 +33 +1.4%
December 30, 2023 2,408 +49 +2.1%
December 14, 2023 2,359 +62 +2.7%
November 29, 2023 2,297 +44 +2.0%
November 15, 2023 2,253 +18 +0.9%
November 05, 2023 2,235 +28 +1.3%
October 27, 2023 2,207 +11 +0.6%
October 18, 2023 2,196 +22 +1.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users