مولانا و عشق on Clubhouse

مولانا و عشق Clubhouse
1.2k Members
Updated: Jun 29, 2022

Description

دست به دست یکدیگر پیاله میگیریم از حضرت عشق.

Rules

تنها قانون کلاب مولانا و عشق

حضور در استیج در حین رانندگی ممنوع است.

با نیت سخن گفتن وارد نشوید

ما هیچ کدام برای صحبت اینجا نیستیم، انتظار برای صحبت معنایی ندارد. ما برای شنیدن، به ذوق آمدن و در صورت رسیدن نوبت، به اشتراک گذاری آن ذوق اینجاییم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 16, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 11, 2022 1,100 +113 +11.5%
November 23, 2021 987 +4 +0.5%
November 15, 2021 983 +1 +0.2%
November 14, 2021 982 +7 +0.8%
November 05, 2021 975 +1 +0.2%
November 02, 2021 974 +5 +0.6%
November 01, 2021 969 +1 +0.2%
October 31, 2021 968 +2 +0.3%
October 30, 2021 966 +5 +0.6%
October 28, 2021 961 +144 +17.7%
August 26, 2021 817 +2 +0.3%
August 25, 2021 815 +37 +4.8%
August 24, 2021 778 +18 +2.4%
August 23, 2021 760 +6 +0.8%
August 22, 2021 754 +1 +0.2%
August 21, 2021 753 +14 +1.9%
August 20, 2021 739 +51 +7.5%
August 19, 2021 688 +9 +1.4%
August 18, 2021 679 -1 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs