آخرالزمان TheArrivals on Clubhouse

آخرالزمان TheArrivals Clubhouse
5.9k Members
Updated: May 14, 2022

Rules

قانون اول

توهین به اعضا و افراد و ادیان و عقاید افراد ممنوع است.

قانون دوم

برای امکان صحبت کردن عضویت در کلاب آخرالزمان الزامی است.

قانون سوم

باز کردن مایک خارج از نوبت = move to audience بدون به اصطلاح مایک زدن و صدور اجازه moderator صحبت کردن = Move the audience

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 17, 2022 5,900 +100 +1.8%
March 12, 2022 5,800 +1,058 +22.4%
November 24, 2021 4,742 +7 +0.2%
November 22, 2021 4,735 +11 +0.3%
November 21, 2021 4,724 -1 -0.1%
November 20, 2021 4,725 +10 +0.3%
November 19, 2021 4,715 +33 +0.8%
November 16, 2021 4,682 +2 +0.1%
November 15, 2021 4,680 +13 +0.3%
November 14, 2021 4,667 +23 +0.5%
November 13, 2021 4,644 +12 +0.3%
November 12, 2021 4,632 +8 +0.2%
November 11, 2021 4,624 -1 -0.1%
November 10, 2021 4,625 +6 +0.2%
November 09, 2021 4,619 +11 +0.3%
November 08, 2021 4,608 +18 +0.4%
November 07, 2021 4,590 +15 +0.4%
November 06, 2021 4,575 +44 +1.0%
November 05, 2021 4,531 +53 +1.2%
November 01, 2021 4,478 +8 +0.2%
October 30, 2021 4,470 +11 +0.3%
October 29, 2021 4,459 +14 +0.4%
October 28, 2021 4,445 +9 +0.3%
October 27, 2021 4,436 +712 +19.2%
August 27, 2021 3,724 +7 +0.2%
August 26, 2021 3,717 +24 +0.7%
August 25, 2021 3,693 +25 +0.7%
August 24, 2021 3,668 -3 -0.1%
August 23, 2021 3,671 +28 +0.8%
August 22, 2021 3,643 +31 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs