آخرالزمان TheArrivals on Clubhouse

آخرالزمان TheArrivals Clubhouse
6.3k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

قانون اول : توهین به اعضا و افراد و ادیان و عقاید افراد ممنوع است.
قانون دوم: برای امکان صحبت کردن عضویت در کلاب آخرالزمان الزامی است.
قانون سوم: باز کردن مایک خارج از نوبت = move to audience بدون به اصطلاح مایک زدن و صدور اجازه moderator صحبت کردن = Move the audience

Rules

قانون اول

توهین به اعضا و افراد و ادیان و عقاید افراد ممنوع است.

قانون دوم

برای امکان صحبت کردن عضویت در کلاب آخرالزمان الزامی است.

قانون سوم

باز کردن مایک خارج از نوبت = move to audience بدون به اصطلاح مایک زدن و صدور اجازه moderator صحبت کردن = Move the audience

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 6,348 +16 +0.3%
February 06, 2024 6,332 +24 +0.4%
December 23, 2023 6,308 +27 +0.5%
November 10, 2023 6,281 +35 +0.6%
October 11, 2023 6,246 +42 +0.7%
September 11, 2023 6,204 +4 +0.1%
August 13, 2023 6,200 -4 -0.1%
July 11, 2023 6,204 +17 +0.3%
June 18, 2023 6,187 +29 +0.5%
March 17, 2023 6,158 +58 +1.0%
November 25, 2022 6,100 +100 +1.7%
May 28, 2022 6,000 +100 +1.7%
April 17, 2022 5,900 +100 +1.8%
March 12, 2022 5,800 +1,058 +22.4%
November 24, 2021 4,742 +7 +0.2%
November 22, 2021 4,735 +11 +0.3%
November 21, 2021 4,724 -1 -0.1%
November 20, 2021 4,725 +10 +0.3%
November 19, 2021 4,715 +33 +0.8%
November 16, 2021 4,682 +2 +0.1%
November 15, 2021 4,680 +13 +0.3%
November 14, 2021 4,667 +23 +0.5%
November 13, 2021 4,644 +12 +0.3%
November 12, 2021 4,632 +8 +0.2%
November 11, 2021 4,624 -1 -0.1%
November 10, 2021 4,625 +6 +0.2%
November 09, 2021 4,619 +11 +0.3%
November 08, 2021 4,608 +18 +0.4%
November 07, 2021 4,590 +15 +0.4%
November 06, 2021 4,575 +44 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs