NicoDel نيكودل on Clubhouse

NicoDel نيكودل Clubhouse
7.1k Members
Updated: Jan 31, 2023

Description

ᴸᴵⱽᴱ 🦋 ᵉᵛᵉʳʸ ᵐᵒᵐᵉⁿᵗ
ᴸᴬᵁᴳᴴ 😁 ᵉᵛᵉʳʸ ᵈᵃʸ 🤗
ᴸᴼⱽᴱ ❤️ ᵇᵉʸᵒⁿᵈ ʷᵒʳᵈ 🧚‍♀️

🐚🌾🌞 🧿 🍭 🍎 🌵 🕊

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 26, 2022 7,100 -100 -1.4%
May 08, 2022 7,200 +100 +1.5%
March 12, 2022 7,100 +137 +2.0%
November 24, 2021 6,963 +1 +0.1%
November 23, 2021 6,962 -3 -0.1%
November 21, 2021 6,965 -5 -0.1%
November 19, 2021 6,970 +3 +0.1%
November 18, 2021 6,967 +1 +0.1%
November 17, 2021 6,966 +27 +0.4%
November 16, 2021 6,939 +6 +0.1%
November 15, 2021 6,933 +5 +0.1%
November 14, 2021 6,928 -2 -0.1%
November 12, 2021 6,930 -1 -0.1%
November 11, 2021 6,931 -1 -0.1%
November 10, 2021 6,932 +3 +0.1%
November 08, 2021 6,929 +4 +0.1%
November 07, 2021 6,925 -2 -0.1%
November 06, 2021 6,927 +5 +0.1%
November 05, 2021 6,922 +8 +0.2%
November 02, 2021 6,914 -4 -0.1%
October 31, 2021 6,918 +2 +0.1%
October 30, 2021 6,916 -4 -0.1%
October 29, 2021 6,920 +5 +0.1%
October 28, 2021 6,915 +2 +0.1%
October 27, 2021 6,913 +18 +0.3%
October 26, 2021 6,895 +1,345 +24.3%
August 26, 2021 5,550 +24 +0.5%
August 25, 2021 5,526 +14 +0.3%
August 24, 2021 5,512 +23 +0.5%
August 23, 2021 5,489 +38 +0.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs