NicoDel نيكودل on Clubhouse

NicoDel نيكودل Clubhouse
7k Members
Updated: Mar 28, 2024

Description

ᴸᴵⱽᴱ 🦋 ᵉᵛᵉʳʸ ᵐᵒᵐᵉⁿᵗ
ᴸᴬᵁᴳᴴ 😁 ᵉᵛᵉʳʸ ᵈᵃʸ 🤗
ᴸᴼⱽᴱ ❤️ ᵇᵉʸᵒⁿᵈ ʷᵒʳᵈ 🧚‍♀️

🐚🌾🌞 🧿 🍭 🍎 🌵 🕊

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 28, 2024 7,052 +7 +0.1%
February 07, 2024 7,045 +8 +0.2%
December 23, 2023 7,037 +7 +0.1%
November 11, 2023 7,030 +6 +0.1%
October 11, 2023 7,024 +3 +0.1%
September 12, 2023 7,021 -17 -0.3%
August 14, 2023 7,038 -11 -0.2%
July 12, 2023 7,049 0 0.0%
June 18, 2023 7,049 -62 -0.9%
March 18, 2023 7,111 +7 +0.1%
March 02, 2023 7,104 +4 +0.1%
July 26, 2022 7,100 -100 -1.4%
May 08, 2022 7,200 +100 +1.5%
March 12, 2022 7,100 +137 +2.0%
November 24, 2021 6,963 +1 +0.1%
November 23, 2021 6,962 -3 -0.1%
November 21, 2021 6,965 -5 -0.1%
November 19, 2021 6,970 +3 +0.1%
November 18, 2021 6,967 +1 +0.1%
November 17, 2021 6,966 +27 +0.4%
November 16, 2021 6,939 +6 +0.1%
November 15, 2021 6,933 +5 +0.1%
November 14, 2021 6,928 -2 -0.1%
November 12, 2021 6,930 -1 -0.1%
November 11, 2021 6,931 -1 -0.1%
November 10, 2021 6,932 +3 +0.1%
November 08, 2021 6,929 +4 +0.1%
November 07, 2021 6,925 -2 -0.1%
November 06, 2021 6,927 +5 +0.1%
November 05, 2021 6,922 +8 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs