روان آگاه on Clubhouse

روان آگاه Clubhouse
1.6k Members
🧀 Psychology Topic
Updated: Apr 9, 2023

Description

اين كلاب با هدف ايجاد آگاهى در زمينه روان، بهداشت روان، اطلاعات بر اساس منابع علمى و بالينى تشكيل شده است. فضاى گروه ما ابتدا بر اساس احترام به هر نوع شخصيت و جنسيت شكل و تداوم مى يابد.با نقد به جا همديگر را در آگاهى يارى كنيم،اما هيچگاه توهين را به جاى نقد در نظر نگيريم.همه انسان ها با يكديگر برابرند، مگر به مهر...دوستان خود را دعوت فرماييد.

Rules

🙏نقد صحيح

احترام بى قيد و شرط به نظرات. تمام نظريات علمى از تقابل نظرات درست و اشتباه به وجود آمده اند. اگر نقدى بر نظرى داريد يا آن نظر را درست نمى دانيد با دادن نظر اساس دار خود آن را نقد كنيد.

👨🏻‍🏫👩🏼‍🏫ادب مرد به ز دولت اوست

رعايت اصل نوبت و توجه به تذكر مجريان تاپيك و اتاق. رعايت اصل ادب در مقابل مجريان و حضار

👨‍⚕️👩🏻‍⚕️پرهيز از طرح درمان

دقت بفرماييد در صورت مطرح كردن مشكل شخصى خود توقع دريافت نظرات درمانى نداشته باشيد؛به دو دليل: عدم گنجايش وقت، تخصصى نبودن بررسى و درمان در اين فضا.در اين حالت بهترين تصميم مراجعه به تراپيست مى باشد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 09, 2023 1,639 +3 +0.2%
March 14, 2023 1,636 +36 +2.3%
March 10, 2022 1,600 +19 +1.3%
November 19, 2021 1,581 +4 +0.3%
November 15, 2021 1,577 +2 +0.2%
November 08, 2021 1,575 -3 -0.2%
October 31, 2021 1,578 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,576 +3 +0.2%
October 26, 2021 1,573 +51 +3.4%
August 25, 2021 1,522 +2 +0.2%
August 20, 2021 1,520 -1 -0.1%
August 17, 2021 1,521 +21 +1.5%
July 31, 2021 1,500 +34 +2.4%
July 15, 2021 1,466 -8 -0.6%
July 08, 2021 1,474 +9 +0.7%
July 06, 2021 1,465 +3 +0.3%
July 05, 2021 1,462 +4 +0.3%
July 03, 2021 1,458 +7 +0.5%
June 30, 2021 1,451 +3 +0.3%
June 28, 2021 1,448 +3 +0.3%
June 27, 2021 1,445 +4 +0.3%
June 26, 2021 1,441 +4 +0.3%
June 25, 2021 1,437 +4 +0.3%
June 24, 2021 1,433 +2 +0.2%
June 23, 2021 1,431 +2 +0.2%
June 22, 2021 1,429 +5 +0.4%
June 21, 2021 1,424 +6 +0.5%
June 20, 2021 1,418 +5 +0.4%
June 19, 2021 1,413 +5 +0.4%
June 18, 2021 1,408 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs