انجمن زمين تخت گرايان on Clubhouse

انجمن زمين تخت گرايان Clubhouse
2.1k Members
Updated: Mar 16, 2023

Description

زمين تخت تنها راه نجات

Rules

كلمات ممنوعه در محضر سوشيانت

از بكار بردن كلمات ناسا و جاذبه و ماهواره در محضر سوشيانت جدا خودداري كنيد مگر اينكه براي رد نظريه جاذبه و روشنگري باشد اشكال ندارد #سوشيانت #دوكشان٦٦

نقطه اي بي نقطه شدن

شير در انديشه شدم
محو شدم ديده شدم
پولاريس ما ديده شدم
شمع شدم دوده شدم
لايق پروانه شدم
نود شدم خيره شدم
علم فراديده شدم
دات شدم مات شدم
عالم بي تاب شدم
سنگ شدم شيشه شدم
خوش ، قرنطينه شدم
#دوكشان٦٦

شيرشدم بيشه شدم

خاك شدم ريشه شدم آب چو انديشه شدم
روح شدم بيشه شدم شاه در انديشه شدم
شوق فرا ديده شدم پولاريس ما ديده شدم
خداي منشوره شدم شير شدم بيشه شدم
محو در انديشه شدم شوق شدم هوا شدم
عاشق و مبتلا شدم نور شدم دي

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 16, 2023 2,119 +19 +1.0%
August 20, 2022 2,100 +100 +5.0%
July 18, 2022 2,000 +100 +5.3%
June 22, 2022 1,900 +100 +5.6%
April 16, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 26, 2022 1,700 +200 +13.4%
March 18, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 11, 2022 1,400 +615 +78.4%
November 23, 2021 785 +32 +4.3%
November 15, 2021 753 +2 +0.3%
November 14, 2021 751 +1 +0.2%
November 12, 2021 750 +7 +1.0%
November 08, 2021 743 +10 +1.4%
November 06, 2021 733 +4 +0.6%
November 04, 2021 729 +44 +6.5%
October 31, 2021 685 +16 +2.4%
October 28, 2021 669 +1 +0.2%
October 27, 2021 668 +2 +0.4%
October 26, 2021 666 +310 +87.1%
August 26, 2021 356 +8 +2.3%
August 25, 2021 348 +49 +16.4%
August 20, 2021 299 +6 +2.1%
August 19, 2021 293 +5 +1.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs