تقاطع | Intersection on Clubhouse

تقاطع   | Intersection Clubhouse
6.3k Members
☕️ Support 🌱 Networking Topics
Updated: Sep 30, 2022

Description

در اينجا گوش دادن به يكديگر را در فضايي كاملا بي قضاوت با هم تمرين ميكنيم و تفاوت ها را به آغوش ميكشيم.🙏🏽🌱

Rules

لطفا حرف همديگر رو قطع نكنيد!

با خاموش و روشن كردن مايكروفونتون مادريتورهاي عزيز متوجه شما شده و از شما در زمان مناسب دعوت به گفتگو ميكنند، لطفا صبور باشيد ما علاقمند به شنيدن نظرات و يا سوالهاي شما هستيم

لطفا با مايكروفون خاموش به جمع صبحت كنندها وارد شويد!

لطفا به نظرات هم احترام گذاشته و بدون قضاوت شنونده باشيد!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 6,300 -43 -0.7%
November 24, 2021 6,343 -5 -0.1%
November 15, 2021 6,348 +2 +0.1%
November 12, 2021 6,346 -6 -0.1%
November 10, 2021 6,352 +3 +0.1%
November 08, 2021 6,349 -2 -0.1%
November 06, 2021 6,351 +1 +0.1%
October 30, 2021 6,350 +5 +0.1%
October 29, 2021 6,345 +1 +0.1%
October 28, 2021 6,344 +12 +0.2%
August 26, 2021 6,332 +5 +0.1%
August 25, 2021 6,327 +6 +0.1%
August 22, 2021 6,321 +3 +0.1%
August 20, 2021 6,318 -6 -0.1%
August 19, 2021 6,324 -1 -0.1%
August 18, 2021 6,325 +2 +0.1%
August 17, 2021 6,323 +50 +0.8%
August 16, 2021 6,273 +32 +0.6%
August 15, 2021 6,241 +12 +0.2%
August 13, 2021 6,229 +119 +2.0%
July 15, 2021 6,110 -112 -1.9%
July 08, 2021 6,222 +5 +0.1%
July 07, 2021 6,217 +5 +0.1%
July 05, 2021 6,212 +1 +0.1%
July 04, 2021 6,211 +8 +0.2%
July 03, 2021 6,203 +5 +0.1%
July 02, 2021 6,198 +15 +0.3%
June 29, 2021 6,183 +10 +0.2%
June 28, 2021 6,173 +2 +0.1%
June 26, 2021 6,171 +9 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs