رادیو انعکاس on Clubhouse

رادیو انعکاس Clubhouse
3.5k Members
💜 East Asian 🍏 Education Topics
Updated: Sep 30, 2022

Description

کلابی مخصوصِ افرادِ عاشقِ مطالعه

Rules

پرهیز از هرگونه بحث عقیدتی سیاسی

رعایت اخلاق، ادب و احترام الزامی است

اول شرط حضور ادب است و احترام ، از حضور کاشناسان یا دانایان بی ادب در این کلاب استقبال نمیشود .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 12, 2022 3,500 +100 +3.0%
August 14, 2022 3,400 +100 +3.1%
July 06, 2022 3,300 +100 +3.2%
April 23, 2022 3,200 +100 +3.3%
March 18, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 11, 2022 3,000 +419 +16.3%
November 23, 2021 2,581 -1 -0.1%
November 22, 2021 2,582 +4 +0.2%
November 21, 2021 2,578 +16 +0.7%
November 19, 2021 2,562 -1 -0.1%
November 18, 2021 2,563 +27 +1.1%
November 15, 2021 2,536 +5 +0.2%
November 13, 2021 2,531 +35 +1.5%
November 10, 2021 2,496 -1 -0.1%
November 09, 2021 2,497 -1 -0.1%
November 07, 2021 2,498 -1 -0.1%
November 06, 2021 2,499 +32 +1.3%
November 05, 2021 2,467 +6 +0.3%
November 03, 2021 2,461 +9 +0.4%
November 01, 2021 2,452 +1 +0.1%
October 31, 2021 2,451 +6 +0.3%
October 30, 2021 2,445 +5 +0.3%
October 29, 2021 2,440 +5 +0.3%
October 28, 2021 2,435 +1 +0.1%
October 27, 2021 2,434 +912 +60.0%
August 25, 2021 1,522 +36 +2.5%
August 24, 2021 1,486 -6 -0.5%
August 23, 2021 1,492 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,491 +1 +0.1%
August 21, 2021 1,490 +5 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs