کلاب خوانش نمایشنامه on Clubhouse

کلاب خوانش نمایشنامه Clubhouse
1.6k Members
📖 Writing 🎭 Theater 📖 Writing Topics
Updated: Mar 15, 2023

Description

خوانش نمایشنامه‌های مختلف

Rules

کردار هنرمندانه

این‌جا مکان گردهم‌آیی هنرمندان است، پس از همگی دوستان خواهشمندیم کردار هنرمندانه داشته باشند و با احترام به یکدیگر آرامش را برای یکدیگر فراهم کنند

گفتار خردمندانه

دوست داریم در کنار یکدیگر بیاموزیم، پس بیایید با همراهی یکدیگر خرد و اندیشه را گسترش دهیم و بدانیم که همیشه باید بیاموزیم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 15, 2023 1,619 +19 +1.2%
March 10, 2022 1,600 +70 +4.6%
November 22, 2021 1,530 -1 -0.1%
November 17, 2021 1,531 +5 +0.4%
November 15, 2021 1,526 +6 +0.4%
November 03, 2021 1,520 -4 -0.3%
October 30, 2021 1,524 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,523 +23 +1.6%
August 26, 2021 1,500 +2 +0.2%
August 24, 2021 1,498 +2 +0.2%
August 23, 2021 1,496 +2 +0.2%
August 20, 2021 1,494 +1 +0.1%
August 18, 2021 1,493 +1 +0.1%
August 17, 2021 1,492 -5 -0.4%
August 16, 2021 1,497 +19 +1.3%
July 31, 2021 1,478 +26 +1.8%
July 15, 2021 1,452 -3 -0.3%
July 08, 2021 1,455 +20 +1.4%
July 06, 2021 1,435 +5 +0.4%
July 05, 2021 1,430 +4 +0.3%
July 04, 2021 1,426 -1 -0.1%
July 03, 2021 1,427 +10 +0.8%
July 02, 2021 1,417 +5 +0.4%
June 30, 2021 1,412 +1 +0.1%
June 28, 2021 1,411 +5 +0.4%
June 27, 2021 1,406 +4 +0.3%
June 26, 2021 1,402 +13 +1.0%
June 24, 2021 1,389 +34 +2.6%
June 23, 2021 1,355 +141 +11.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs