மை.பா . on Clubhouse

Updated: May 29, 2022
மை.பா . Clubhouse
87 Followers
251 Following
Jul 10, 2021 Registered
@parthidev Username

Bio

"சம உரிமை"
"சமூக நீதி"
"சமத்துவம்"
"சமூகம்"
"சுதந்திரம்"
அழுகிப் போன
அழகிய வார்த்தைகள்

Invited by: Nagina Hamidi

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 29, 2022 87 +3 +3.6%
April 21, 2022 84 +1 +1.3%
March 13, 2022 83 +4 +5.1%
January 15, 2022 79 +5 +6.8%
December 08, 2021 74 +2 +2.8%
October 31, 2021 72 +1 +1.5%

Charts

Member of

More Clubhouse users