தமிழர்மண் on Clubhouse

தமிழர்மண் Clubhouse
2.3k Members
📰 Current Events 📖 Writing Topics
Updated: Oct 4, 2022

Description

இது தமிழரின் உரிமைக்கான களம்.

Rules

தனிமனித தாக்குதல் ❌

குறிப்பிட்ட இனம் சாதி மொழி மத உள்ளிட்ட அடையாளங்களையும் தனிமனித தாக்குதல்களுக்கும் அனுமதி இல்லை. ❌

இடையூறு இல்லதா விவாதம்.

ஒருவர் பேசும் போது மற்றவர்கள் ஒலி வாங்கியை( mute) அணைத்து வைக்க வேண்டும் . கூச்சலிடுவது தவிர்க்கவும். மற்றவர்களின் கருத்துகளை பேசவிடமால் இடையூறு செய்பவர்கள் உடனடியாக நீக்கபடுவார்கள்.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 11, 2022 2,200 +186 +9.3%
November 23, 2021 2,014 +4 +0.2%
November 22, 2021 2,010 +36 +1.9%
November 19, 2021 1,974 +3 +0.2%
November 17, 2021 1,971 +9 +0.5%
November 15, 2021 1,962 +15 +0.8%
November 12, 2021 1,947 -1 -0.1%
November 11, 2021 1,948 +3 +0.2%
November 10, 2021 1,945 +4 +0.3%
November 08, 2021 1,941 +2 +0.2%
November 06, 2021 1,939 +7 +0.4%
November 04, 2021 1,932 +3 +0.2%
November 02, 2021 1,929 +4 +0.3%
October 31, 2021 1,925 +8 +0.5%
October 30, 2021 1,917 +3 +0.2%
October 29, 2021 1,914 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,915 +385 +25.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs