தமிழ் தேசம் on Clubhouse

தமிழ் தேசம் Clubhouse
2.3k Members
Updated: Jun 23, 2022

Description

தமிழால் இணைவோம் - Tamil Desam - Worldwide Tamil Community - from India, Canada, Singapore, Malaysia, Dubai, Singapore, London, USA, Europe, UAE, Srilanka, Denmark, France, Germany and every other part of this globe

Rules

Respect all

அனைவரையும் அன்புடனும் மரியாதையுடனும் நடத்துங்கள்

Anything illegal strictly banned

சட்டத்திற்கு புறம்பாக எதுவும் உரையாட அனுமதிக்கப் படாது

No personal attacks

கருத்து மோதல்கள் தவறில்லை. தனி மனிதத் தாக்குதல் இங்கு அனுமதிக்கப் படாது.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 23, 2022 2,300 +100 +4.6%
June 03, 2022 2,200 +100 +4.8%
May 27, 2022 2,100 +100 +5.0%
May 14, 2022 2,000 +100 +5.3%
April 17, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 19, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 12, 2022 1,700 +432 +34.1%
November 23, 2021 1,268 +5 +0.4%
November 21, 2021 1,263 +67 +5.7%
November 16, 2021 1,196 +21 +1.8%
November 13, 2021 1,175 +17 +1.5%
November 12, 2021 1,158 +14 +1.3%
November 10, 2021 1,144 +1 +0.1%
November 09, 2021 1,143 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,142 +11 +1.0%
November 07, 2021 1,131 +28 +2.6%
November 04, 2021 1,103 +2 +0.2%
November 03, 2021 1,101 +3 +0.3%
October 31, 2021 1,098 +19 +1.8%
October 30, 2021 1,079 +3 +0.3%
October 29, 2021 1,076 +12 +1.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs